Skonsolidowany zysk Banku Pekao S.A. w 2021 r. wyniósł 2,175 mld zł – przekroczył poziom sprzed pandemii i był dwa razy wyższy niż w 2020 r., a zysk w IV kwartale 2021 r. urósł do 694 mln zł wobec 185 mln rok wcześniej. Bank efektywnie wykorzystał ożywienie gospodarcze i większą aktywność klientów.

W trakcie prezentacji wyników spółki mówił o nich Leszek Skiba, prezes Banku Pekao.

„Dobrze przygotowaliśmy się na czas po pandemii i potrafiliśmy wykorzystać dynamiczne ożywienie gospodarki do skokowej poprawy wyników” – powiedział.

Wskazał jednocześnie na doskonałe wyniki bankowości przedsiębiorstw i wyraźniejsze ożywienie w segmencie dużych korporacji. Dodał, że z bankowości mobilnej na koniec 2021 r. korzystało 2,4 mln klientów wobec 2 mln na koniec 2020, a wskaźnik digitalizacji, czyli możliwości cyfrowego dostępu do usług bankowych wzrósł o 7 punktów procentowych.

„Konsekwentnie realizujemy transformację zarówno w warstwie narzędzi obsługujących klienta, do których należą uruchomiona w 2021 nowa aplikacja mobilna PeoPay 4.0 czy strefa samoobsługowa dla klientów firmowych” – powiedział Błażej Szczecki, wiceprezes Pekao.

Dodał, że plany na 2022 r. zakładają rozwinięcie usług dodanych dla klientów indywidualnych, jak ubezpieczenia autocasco i OC, natomiast dla klientów biznesowych bank planuje uruchomić m.in. nową platformę wymiany walut.

W opinii Leszka Skiby przed bankiem stoją jednak wyzwania związane z gospodarczymi reperkusjami wojny na Ukrainie, jak presja na wzrost cen surowców, możliwa zmiana kierunków ich dostaw, jeszcze wyższa inflacja oraz ogromny napływ uchodźców.

„Rosyjska agresja na Ukrainę była wstrząsem dla nas wszystkich. Nie pozostajemy obojętni na los naszych sąsiadów. Robimy wiele, aby wesprzeć uchodźców. Pomagamy Ukrainie, bo dziś to nasza powinność i obowiązek” – zaznaczył prezes Banku Pekao.

Zdaniem Pawła Strączyńskiego, wiceprezesa Banku Pekao, bank ma bardzo stabilne podstawy, zarówno w zakresie kapitałowym, jak i płynnościowym, jednak musi brać pod uwagę różnego rodzaju scenariusze.

„Reagujemy na bieżąco zarówno na wydarzenia krótkoterminowe, czyli np. wprowadzamy zupełnie nową ofertę dla obywateli Ukrainy, którzy przyjeżdżają do Polski. Proponujemy im otwarcie rachunku, zdeponowanie pieniędzy na polskich kontach, odpowiadamy również na zapytania przedsiębiorców ukraińskich, którzy chcieliby przenieść swoje firmy do Polski” – mówił wiceprezes Strączyński.

Bank przygotował specjalną ofertę dla Ukraińców, obejmującą darmowe konta dla klientów indywidualnych i biznesowych z Ukrainy, aplikację mobilną i bankowość elektroniczną oraz obsługę infolinii w języku ukraińskim, a także zniesienie opłat za przelewy do banków w Ukrainie.

Ponadto Bank Pekao rozpoczął działania, by pomóc ofiarom wojny w Ukrainie. Fundacja Banku Pekao przekaże 0,5 mln zł na dedykowane konto Polskiego Czerwonego Krzyża. Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup opatrunków, apteczek, łóżek polowych, żywności i sprzętu do przygotowania tymczasowego pobytu uchodźców w Polsce.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Komentarze

Dodaj komentarz