Nadchodzący raport Intrum “European Consumer Payment Report 2023” skupia się na sytuacji finansowej europejskich gospodarstw domowych, na którą coraz bardziej negatywnie wpływają inflacja i wysokie stopy procentowe. Czy jest wyjście z tego impasu? Jak radzą sobie polscy konsumenci? O tym – Krzysztof Krauze, Prezes Intrum w Polsce.

  • 35% konsumentów w Europie i 34% w Polsce nie zapłaciło przynajmniej jednego rachunku w ciągu ostatnich 12. miesięcy. 1 na 3 osoby ma z tego powodu mniejsze poczucie winy niż miało to miejsce w przeszłości (średnia europejska, Polska – 29%).
  • 24% Europejczyków regularnie przekracza swój budżet – średnio o 232 euro. W Polsce robi to 20% konsumentów i wydajemy za dużo o blisko 455 zł.
  • 1 na 5 konsumentów w Europie nie posiada oszczędności, z których mogliby skorzystać
    w razie przejściowych problemów (Polska – 27%).
  • W Europie 71% pytanych i 67% w Polsce – twierdzi, że nie zgadza się na stosowanie nieuczciwych praktyk przez przedsiębiorców określanych jako ‘greed-flacja’ i powstrzymałoby się od kupowania w firmach, które zostały przyłapane na takim postępowaniu

Jak wynika z nadchodzącego raportu Intrum, ”European Consumer Payment Report 2023”, 3/4 (76%) konsumentów w Europie przyznaje, że ledwo starcza im pieniędzy na pokrycie bieżących wydatków lub przekraczają swój budżet. Odsetek ten wzrasta do 79%, jeżeli chodzi o konsumentów w Wielkiej Brytanii. Podobną presję odczuwają konsumenci w Szwajcarii (78%), Irlandii (80%), Niemczech (83%) i Grecji (87%). Europejscy konsumenci, którzy każdego miesiąca wydają zbyt dużo, przekraczają swój budżet średnio o 232 euro. W Polsce jest to 99 euro, czyli ok. 455 zł.

Badanie przeprowadzone przez Intrum wśród 20 000 konsumentów w 20 europejskich krajach pokazuje, że wysoki poziom inflacji oraz stopy procentowe są wyzwaniem dla terminowego wywiązywania się z zobowiązań finansowych.  

Ponad 1/3 (35%) konsumentów w Europie przyznaje, że w ciągu ostatnich 12. miesięcy nie zapłacili na czas co najmniej jednego rachunku. Jest to najwyższy odsetek w corocznym badaniu Intrum 2019 r. Jeżeli chodzi o Polskę, sytuacja wygląda podobnie – 34% konsumentów przyznaje, że spóźniło się z zapłatą przynajmniej jednego rachunku.

Głównym powodem niepłacenia rachunków jest po prostu brak pieniędzy (43%). Jednak 1 na 3 osoby (33%) w Europie twierdzi, że gdyby obecnie mieli ominąć płatność jakiegoś rachunku, mieliby mniejsze poczucie winy z tego powodu, niż jeszcze kilka lat temu. Pokazuje to pewną tendencję – uważamy, że uchylanie się od płatności jest naturalną i konieczną konsekwencją funkcjonowania w trudnym otoczeniu gospodarczym.

Połowa konsumentów w Europie doświadczyła spadku dochodów, 1 na 5 osób nie posiada żadnych oszczędności

Pogarszająca się sytuacja makroekonomiczna oznacza, że połowa (49%) konsumentów w Europie ma obecnie mniej pieniędzy po opłaceniu podstawowych rachunków niż rok temu. W Polsce ten odsetek wynosi 64%.

Konsumentom również brakuje poduszki finansowej – środków, które mogliby wykorzystać w trudniejszych, nagłych przypadkach.  Co niepokojące, 1 na 5 konsumentów (20%) w Europie przyznaje, że nie ma żadnych oszczędności (w Polsce ten odsetek jest jeszcze wyższy i wynosi 27%), a kolejne 17% posiada je w kwocie wynoszącej mniej niż miesięczny dochód (Polska – 15%).

W rezultacie, więcej niż 3 na 4 europejskich konsumentów (78%) może zażądać podwyżki wynagrodzenia od swojego pracodawcy w tym roku, podczas gdy 41% przewiduje zaciągnięcie dodatkowego kredytu czy pożyczki, aby związać koniec z końcem. Pogorszyły się również prognozy europejskich konsumentów dotyczące przyszłości. Tylko 45% pytanych spodziewa się poprawy swojej sytuacji finansowej w ciągu najbliższych 12. miesięcy. W Polsce tego samego zdania jest 43% respondentów.

„Greedflation”, czyli inflacja napędzana chciwością firm odstrasza 71% konsumentów

Wraz z rosnącą inflacją i malejącą siłą nabywczą, konsumenci zwracają się ku firmom, które rozumieją ich trudną sytuację.  Połowa (50%) konsumentów w Europie twierdzi, że są bardziej skłonni do wydawania pieniędzy w firmach, które oferują elastyczne warunki płatności – w Polsce ten odsetek wynosi 48%. Większość ankietowanych (67%) uważa, że firmy powinny oferować konsumentom specjalne warunki płatności w trudnych okresach gospodarczych (Polska – 73%).

Ponad 71% konsumentów w Europie i 67% w Polsce twierdzi, że przestałoby wydawać pieniądze w danej firmie, gdyby uważali, że stosuje ona praktyki, które podpadają pod zjawisko zwane greedflation.

Polega ona na tym, że firmy podnoszą ceny, gdy ich koszty rosną, ale nie obniżają ich ponownie, gdy koszty spadają, lub po prostu wykorzystują wymówkę dot. wysokiej inflacji, aby podnieść ceny w celu zwiększenia swoich zysków.

Oczywiste jest, że konsumenci nie są osamotnieni w odczuwaniu presji związanej z finansami osobistymi. Miliony ludzi w całej Europie, każdego dnia stają przed trudnymi decyzjami dotyczącymi ich finansów, które pozwolą im zaoszczędzić. Jednym z głównych problemów polskich firm, są klienci niepłacący na czas. Jednak konsumenci nie płacą dlatego, że nie chcą być rzetelnymi płatnikami, ale po prostu nie mogą sobie na to pozwolić. Firmy, które przyjmują wobec nich niepotrzebnie agresywną postawę, nie zauważą znaczącej poprawy swojej sytuacji – komentuje Krzysztof Krauze, Prezes Intrum w Polsce.

W czasach zmienności i niepewności gospodarczej konsumenci mogą czuć się przytłoczeni i nie wiedzieć, do kogo się zwrócić. – Dlatego firmy muszą znaleźć rozwiązanie, które poprawi nie tylko ich sytuację, ale również ich klientów. Branża zarządzania wierzytelnościami odgrywa kluczową rolę w dostarczaniu takich wskazówek dla firm. Z doświadczenia wiemy, że możliwe jest zbudowanie zaufania i zapewnienia przewagi konkurencyjnej poprzez przyjęcie pragmatycznego podejścia – dodaje Krzysztof Krauze.

O raporcie European Consumer Payment Report 2023

Raport European Consumer Payment Report pozwala uzyskać wgląd w codzienne życie europejskich konsumentów, ich wydatki i zdolność do zarządzania finansami gospodarstwa domowego każdego miesiąca. Raport opiera się na zewnętrznym badaniu przeprowadzonym przez firmę Longitude w 20 krajach Europy. W tegorocznej edycji badania wzięło udział łącznie 20 000 konsumentów.
Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 19 lipca do 1 września 2023 roku.

Komentarze

Dodaj komentarz