Ubezpieczenie OC to obowiązkowa polisa dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Dzięki niej możliwe jest uniknięcie konsekwencji w razie uczestniczenia w wypadku komunikacyjnym. W celu zapewnienia sobie odpowiedniej ochrony warto dokładnie przeanalizować warunki zawarte w umowie ubezpieczenia samochodu oraz zakres polisy.

Czym jest ubezpieczenie samochodu OC?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to polisa obligatoryjna dla każdego właściciela pojazdu mechanicznego. Posiadacz samochodu ma prawo zawrzeć umowę z dowolnym ubezpieczycielem. Polisę wykupuje się na 12 miesięcy, ale konieczne jest w tym wypadku zachowanie ciągłości ubezpieczenia. Ubezpieczenie samochodu chroni przed odpowiedzialnością finansową za szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu drogowego. Ochroną objęte jest nie tylko mienie, ale dodatkowo także zdrowie oraz życie osób poszkodowanych. Warto pamiętać, że polisa OC nie jest przypisana do kierowcy, ale do samochodu.

Czego nie obejmuje OC komunikacyjne?

Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych ubezpieczenie samochodu OC nie obejmuje niektórych sytuacji. Mowa tutaj o:

  • szkodach w odpłatnie przewożonych ładunkach, przesyłkach lub bagażu,
  • utracie gotówki, papierów wartościowych, dokumentów, zbiorów filatelistycznych, biżuterii, kolekcji numizmatycznych itp.,
  • zanieczyszczeniach lub skażeniach środowiska,
  • utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, będącego w posiadaniu właściciela ubezpieczonego pojazdu, w przypadku winy kierowcy.

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC nie może również zostać wypłacone w sytuacji, kiedy osoba ubezpieczona jest właścicielem lub współwłaścicielem dwóch pojazdów uczestniczących w zdarzeniu drogowym.

Ubezpieczenie samochodu – co wpływa na jego cenę?

Warto pamiętać, że odpowiedzialność ubezpieczyciela, bez względu na wybór oferty, jest taka sama, co regulują przepisy prawa. W przypadku polisy OC nie warto więc przepłacać. Wybór najtańszej oferty nie niesie ze sobą żadnego ryzyka. Towarzystwa ubezpieczeniowe przy wycenie polisy biorą pod uwagę wiek właściciela pojazdu, jego miejsce zamieszkania, stan cywilny oraz historię szkodowości. Pojemność, wiek silnika oraz przebieg pojazdu mają również znaczenie. Doświadczenie posiadacza pojazdu oraz jego bezwypadkowa przeszłość obniżają wysokość składki ubezpieczenia samochodu. Liczy się tutaj również forma opłacenia polisy – płatność za cały rok z góry jest finansowo korzystniejsza, niż płatność w ratach.

Ubezpieczenie samochodu – gdzie kupić?

Ubezpieczenia komunikacyjne mają chronić właścicieli pojazdów mechanicznych przed konsekwencjami zdarzeń drogowych. Zakup polisy OC należy do najważniejszych obowiązków kierowców. W wyborze najlepszego rozwiązania w tym zakresie pomoże multiagencja ubezpieczeniowa Eurofinance, która współpracuje z firmami z branży ubezpieczeniowej. Szeroka gama dostępnych produktów ubezpieczeniowych pozwala na dopasowanie optymalnego wariantu ubezpieczenia samochodu do zapotrzebowania klienta. Eurofinance specjalizuje się w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC, a doświadczeni agenci służą fachowym doradztwem w tym zakresie.

Udostępnij w mediach społecznościowych

Komentarze

Dodaj komentarz