Wspomagające proces zarządzania systemy informatyczne stały się już standardem w polskich firmach. Niestety, w dalszym ciągu wielu obecnych i potencjalnych ich użytkowników ma problemy ze zrozumieniem różnic pomiędzy poszczególnymi ich kategoriami. W naszym artykule postaramy się rozwiać związane z tym wątpliwości. Skupimy się przy tym na dwóch najpopularniejszych klasach wspomnianych systemów: POS i ERP.

ERP — co to takiego?

Skrót ERP pochodzi od angielskiego terminu Enterprise Resource Planning (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa). Oprogramowanie tej klasy umożliwia optymalizację wykorzystania środków firmy w oparciu o zaawansowane techniki informatyczne. Warto zajrzeć na stronę, prezentującą system ERP jednego z najbardziej znanych dostawców tej branży – omawia ona szczegółowo podstawowe zasady działania tego typu narzędzi informatycznych. Należy przy tym zaznaczyć, że systemy ERP mogą mieć zróżnicowaną konstrukcję i różne funkcje. Tym, co je łączy, jest wpływ na efektywność działania firmy.

Dlaczego warto wdrożyć w firmie system ERP?

Najważniejszym elementem systemu ERP jest baza danych, gromadząca informacje pochodzące z różnych obszarów przedsiębiorstwa. Mogą być one następnie agregowane, przetwarzane i udostępniane. Pozwala to między innymi na:

 • łatwe sporządzanie analiz i raportów;
 • automatyzację części procesów decyzyjnych (zwłaszcza tych, które mają charakter standardowy i powtarzalny);
 • ograniczenie skali marnotrawstwa.

Systemy ERP stosuje się przy tym w przedsiębiorstwach różnych branż, oprogramowanie to jest bowiem niezwykle uniwersalne.

Czym jest POS?

POS (Point of Sale) to system, który umożliwia sprawne zarządzanie procesem sprzedaży. Rozwiązanie to jest dedykowane podmiotom z branży handlu detalicznego, usług i gastronomii. Na stronie opisującej system POS jednej z czołowych marek możemy ponadto znaleźć informację, że w jego ramach zintegrowane są zwykle urządzenia komputerowe, fiskalne oraz terminale płatnicze. Układy tego typu również cechują się wysoką elastycznością – ich skład może być zmieniany (często dopasowuje się go do konkretnych potrzeb firmy i branży, w której ona działa).

Jakie korzyści można osiągnąć dzięki zastosowaniu systemów POS?

Implementacja systemów POS pozwala na osiągnięcie szeregu korzyści. Do najważniejszych należą:

 • Minimalizacja czasu, potrzebnego na obsługę klienta. Rzutuje ona z jednej strony na zyski firmy, z drugiej – na zadowolenie kupujących.
 • Efektywne zarządzanie zapasami. Ich stan można zwykle śledzić w czasie rzeczywistym, a zastosowane w POS rozwiązania pozwalają na ograniczenie ryzyka wystąpienia niedoborów.
 • Mniejsza ilość błędów. Należy pamiętać, że handel i usługi to branże, w których każda pomyłka niesie zagrożenie utraty reputacji. Ograniczenie prawdopodobieństwa wystąpienia takiej sytuacji pozwala więc na budowanie odpowiedniego wizerunku firmy.

Warto też pamiętać, że systemy POS ułatwiają prace personelowi. Dzięki temu może on skupić się na potrzebach klientów.

ERP a POS — czym różnią się te systemy?

Podstawową różnicą pomiędzy POS a ERP jest zakres pełnionych funkcji: pierwszy z wymienionych systemów ma wspierać sprzedaż, drugi może zapewnić kompleksową optymalizację procesów w skali całego przedsiębiorstwa. W praktyce bardzo często POS stanowi więc jedną z części składowych systemu ERP (oczywiście dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorstw usługowych i handlowych). Możliwe jest przy tym zastosowanie dwóch rozwiązań:

 • wdrożenie w pierwszej kolejności systemu POS, a następnie jego integracja z ERP;
 • zakup kompleksowego systemu ERP, wraz ze współpracującym z nim systemem POS.

Wybór jednej z tych opcji powinien być uwarunkowany przede wszystkim aktualną sytuacją przedsiębiorstwa.

Dlaczego warto zintegrować POS z ERP?

Już samo wdrożenie systemu POS niesie wiele korzyści, jednak połączenie go z ERP może zapoczątkować swoistą rewolucję w firmie. Rozwiązanie takie pozwala bowiem:

 • uzyskać pełną kontrolę nad przebiegiem procesów gospodarczych;
 • tworzyć w prosty sposób analizy i raporty, w tym również takie, które wiążą sprzedaż z innymi funkcjami przedsiębiorstwa;
 • szybko reagować na pojawiające się w otoczeniu szanse oraz zagrożenia.

Warto przy tym pamiętać, że oba te systemy powinny być jak najlepiej dostosowane do specyfiki firmy i rynku, na którym ona działa.

Komentarze

Dodaj komentarz