Zastosowanie klimatyzacji w domach jednorodzinnych czy innych obiektach jest coraz powszechniejszym działaniem. Z pewnością spotkamy ją w hotelach, restauracjach, szpitalach i wielu innych miejscach.

Dzieje się tak, ponieważ rozwiązania te są obecnie łatwiej dostępne, nie są już tak drogie, a ponadto sezony letnie są aktualnie w Polsce dość uciążliwe, więc każdy chce poczuć powiew orzeźwiającego chłodu. Warto jednak wiedzieć, że odpowiednie działanie klimatyzacji uwarunkowane jest czynnikiem chłodniczym. Czym jest ta substancja i jakie standardy powinna spełniać?

 1. Klimatyzacja a czynniki chłodnicze — czym są?
 2. Standardy czynników chłodniczych — jakie powinny zostać spełnione?
 3. Czynniki chłodnicze w innych sprzętach i branżach

Klimatyzacja a czynniki chłodnicze — czym są?

Instalacje klimatyzacyjne to urządzenia, które pobierają ciepłe powietrze. Przechodzi ono przez specjalne przewody, w których zlokalizowany jest czynnik chłodniczy. To on jest odpowiedzialny za pobranie cieplnej energii z powietrza oraz schłodzenie go. Następnie jest ono rozprężane w pokoju, dzięki czemu my odczuwamy chłód.

Czym jest jednak ten czynnik chłodniczy? To nic innego, jak specjalny związek chemiczny charakteryzujący się właściwościami chłodzącymi. Wiele zależy od konkretnego ciśnienia oraz temperatury — może mieć różny stan skupienia, np. gazowy lub płynny. 

Zazwyczaj w klimatyzacjach wykorzystuje się:

 • wodorfluorowęglowodory;
 • wodorochlorofluorowęglowodory;
 • chlorofluorowodory.

Warto mieć też na uwadze, że czynniki chłodnicze wykorzystywane w klimatyzacjach, jak i w przemysłowych urządzeniach chłodniczych i innych powinny odpowiadać przyjętym normom.

Standardy czynników chłodniczych — jakie powinny zostać spełnione?

Stawiane czynnikom chłodniczym wymagania ujęte są w przepisach prawa i normach. Wśród powszechnych standardów należy wymienić przede wszystkim:

 • odporność na wysokie temperatury i niskie temperatury;
 • nietoksyczność;
 • niepalność;
 • obojętność chemiczną na tworzywa stosowane w produkcji klimatyzatora (to z kolei przenosi się automatycznie na trwałość danego urządzenia);
 • nie wybuchowość;
 • zerowy wskaźnik ODP, a więc czynnik nie może wpływać negatywnie na stan warstwy ozonowej;
 • niski wskaźnik GWP, który ma ścisły związek z efektem cieplarnianym.

Chłodnictwo przemysłowe, jak i stricte domowe urządzenia nie mogą wykorzystywać związków, które mogłyby być w jakimkolwiek stopniu szkodliwe. Nic więc dziwnego, że czynniki chłodnicze muszą być o niskim współczynniku GWP oraz mieć zerowy wskaźnik niszczenia warstwy ozonowej, która dla naszej planety jest niesamowicie ważna.

Czynniki chłodnicze w innych sprzętach i branżach

Zastanawiasz się, gdzie jeszcze stosuje się czynniki chłodnicze? Poza tym, że występują w domowych chłodziarkach, w klimatyzatorach, znajdziemy je także w pompach ciepła wykorzystywanych do ogrzewania, jak i do chłodzenia. 

Czynniki chłodnicze występują także w transporcie chłodniczym. Ma zastosowanie w handlu i usługach, ponieważ bardzo często występuje w urządzeniach chłodniczych, np. szafach, ladach czy witrynach. 

W przypadku pomp ciepła wodnych odbierają ciepło zgromadzone w wodach w studniach głębinowych. Ciepło pozyskiwane jest poprzez przepompowanie wody ze studni aż do instalacji pompy. To w niej właśnie pracuje czynnik chłodniczy. 

Jak widać, czynnik chłodniczy wykorzystywany jest bardzo często, w wielu urządzeniach i wielu branżach, dlatego nic dziwnego, że trzeba zwrócić szczególną uwagę, czy jest zgodny z wszystkimi przepisami. Więcej na ten temat przeczytasz na stronie https://elgracool.pl/pol_m_Czynniki-chlodnicze-gazy-freony-109.html!

Komentarze

Dodaj komentarz