Oficjalne ogłoszenie indeksu miast na prawach powiatu, które tworzą najlepsze warunki do życia, pracy i nauki dla swoich mieszkańców oraz debata z udziałem współtwórców zestawienia – ekspertów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Fundacji Gospodarki i Administracji dotycząca wyzwań klimatycznych – to tematy panelu inaugurującego projekt Indeks Zdrowych Miast, zorganizowanego przez Grupę LUX MED, podczas Europejskiego Forum Nowych Idei. Wydarzenie odbędzie się 12-14 października w Sopocie.

Obecnie około 60% populacji w Polsce mieszka w miastach. Proces urbanizacji stale postępuje. Miasta oferują wiele korzyści, jednak na tych obszarach znacznie szybciej rośnie odsetek mieszkańców chorujących przewlekle. Statystyki wskazują m.in. na większą liczbę osób, w porównaniu z terenami wiejskimi, u których diagnozuje się choroby układu oddechowego, w tym dolegliwości astmatyczne czy choroby układu krążenia. W miejscowościach gdzie długotrwale utrzymuje się stężenie pyłów PM 10 i PM 2,5 w powietrzu ryzyko wystąpienia alergii wziewnych u dzieci zwiększa się dwukrotnie, a astmy czterokrotnie. Dane dotyczące zależności między środowiskiem i zmianami klimatycznymi a zdrowiem są coraz bardziej niepokojące.

„Zmiany klimatyczne dzieją się na naszych oczach. Biznes, rządy oraz samorządy mają narzędzia do tego, żeby wspólnymi siłami łagodzić ich skutki i zwiększyć komfort życia ludzi. To również powinien być kluczowy cel najbardziej emisyjnych jednostek administracyjnych, czyli miast. Dla nas priorytetem jest zdrowie mieszkańców i jako ogólnokrajowa organizacja medyczna, działamy na rzecz społeczeństwa i środowiska. Chcemy wspierać miasta i umożliwiać im rozwój w oparciu o konkretnie zidentyfikowane czynniki, które wymagają zmian” – podkreśla Anna Rulkiewicz, prezes Grupy LUX MED.

Dlatego firma zdecydowała się na zbadanie wszystkich miast na prawach powiatu pod kątem jakości życia. Projekt mający na celu opracowanie Indeksu Zdrowych Miast powstał przy współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Fundacją Gospodarki i Administracji.

„Tworząc Indeks Zdrowych Miast zadaliśmy sobie wiele pytań: co oznacza termin zdrowe miasto, jakie są główne obszary, w których miasta mogą i podejmują działania, aby poprawić jakość życia, a zarazem zdrowie mieszkańców. Patrzyliśmy zarówno na praktyki polskich, jak i zagranicznych miast, oczywiście uwzględniając specyfikę naszych samorządów. We wskaźniku skupiliśmy się na miastach na prawach powiatu, aby móc porównać jednostki samorządu terytorialnego, które mają podobne zadania i funkcje” – wskazuje dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, prorektor ds. nauki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jak informuje, do oszacowania wskaźnika zdrowych miast wykorzystano dane m.in. ze statystyki publicznej i Grupy LUX MED.

„Uzupełnieniem Indeksu będą dane pochodzące z samych samorządów. Pracujemy nad ankietą skierowaną do władz lokalnych i mieszkańców” – dodaje dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH.

Podczas prac wyłoniono główne obszary badawcze. Indeks zawiera dane dotyczące: zdrowia, demografii, usług komunalnych i społecznych, edukacji, mieszkalnictwa, środowiska, infrastruktury czy przestrzeni. Dokładnej analizie poddano m.in.: stopień łatwości w dostępie do placówek medycznych, powierzchnię terenów zielonych, procentowy udział pojazdów nisko i zeroemisyjnych w ruchu drogowym czy jakość powietrza. Indeks jest narzędziem, które bardzo szeroko pokazuje, co jest ważne dla mieszkańców, na jakie aspekty zwrócić uwagę i w co inwestować, aby stworzyć zdrową i zrównoważoną przestrzeń miejską. 

Jak wskazuje prezes Grupy LUX MED, autorski projekt jest częścią szerokiej idei zdrowych miast.

„Analiza i wnioski z projektu pełnią nie tylko rolę inspiracji czy zachęty, ale realnego drogowskazu zmian pokazującego, co możemy zrobić, i o które obszary się zatroszczyć, żeby sprzyjać zdrowemu stylowi życia” – zaznacza Anna Rulkiewicz.

Oficjalne ogłoszenie Indeksu Zdrowych Miast odbędzie 13 października podczas Europejskiego Forum Nowych Idei z udziałem m.in.: prezes Grupy LUX MED Anny Rulkiewicz, rektora SGH prof. Piotra Wachowiaka i Magdaleny Czarzyńskiej-Jachim, wiceprezydentki Sopotu. Wydarzenie będzie okazją do dyskusji i szukania nowych rozwiązań wpisujących się w ideę zdrowych miast.

Indeks Zdrowych Miast jest częścią Healthy Cities – projektu z obszaru zrównoważonego rozwoju, który Grupa LUX MED realizuje od 2021 r. W ubiegłym roku w ramach akcji zachęcano mieszkańców polskich miast do aktywności fizycznej z pomocą specjalnej aplikacji oraz posadzono 375 tys. drzew w całej Polsce. W tym roku uczestnicy mogli wziąć udział w wyzwaniu zbierając kroki dla miasta na prawach powiatu. W efekcie posadzonych zostanie kolejne 100 tys. drzew. Dodatkowo LUX MED przeznaczył łącznie 60 tys. zł na realizację ekoinicjatyw w miastach, które zwyciężyły w rankingu – Świętochłowic, Świnoujścia i Ostrołęki.

XI Europejskie Forum Nowych Idei odbędzie się 12-14 października 2022 w Hotelu Radisson Blu w Sopocie. Organizatorem jest Konfederacja Lewiatan.

Więcej informacji i rejestracja na stronie efni.pl.

Źródło informacji: Konfederacja Lewiatan
 

Źródło informacji: Konfederacja LewiatanEFNI: Indeks Zdrowych Miast. Grupa LUX MED wspiera miasta w stworzeniu korzystnych warunków do życia

Oficjalne ogłoszenie indeksu miast na prawach powiatu, które tworzą najlepsze warunki do życia, pracy i nauki dla swoich mieszkańców oraz debata z udziałem współtwórców zestawienia – ekspertów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Fundacji Gospodarki i Administracji dotycząca wyzwań klimatycznych – to tematy panelu inaugurującego projekt Indeks Zdrowych Miast, zorganizowanego przez Grupę LUX MED, podczas Europejskiego Forum Nowych Idei. Wydarzenie odbędzie się 12-14 października w Sopocie.

Obecnie około 60% populacji w Polsce mieszka w miastach. Proces urbanizacji stale postępuje. Miasta oferują wiele korzyści, jednak na tych obszarach znacznie szybciej rośnie odsetek mieszkańców chorujących przewlekle. Statystyki wskazują m.in. na większą liczbę osób, w porównaniu z terenami wiejskimi, u których diagnozuje się choroby układu oddechowego, w tym dolegliwości astmatyczne czy choroby układu krążenia. W miejscowościach gdzie długotrwale utrzymuje się stężenie pyłów PM 10 i PM 2,5 w powietrzu ryzyko wystąpienia alergii wziewnych u dzieci zwiększa się dwukrotnie, a astmy czterokrotnie. Dane dotyczące zależności między środowiskiem i zmianami klimatycznymi a zdrowiem są coraz bardziej niepokojące.

„Zmiany klimatyczne dzieją się na naszych oczach. Biznes, rządy oraz samorządy mają narzędzia do tego, żeby wspólnymi siłami łagodzić ich skutki i zwiększyć komfort życia ludzi. To również powinien być kluczowy cel najbardziej emisyjnych jednostek administracyjnych, czyli miast. Dla nas priorytetem jest zdrowie mieszkańców i jako ogólnokrajowa organizacja medyczna, działamy na rzecz społeczeństwa i środowiska. Chcemy wspierać miasta i umożliwiać im rozwój w oparciu o konkretnie zidentyfikowane czynniki, które wymagają zmian” – podkreśla Anna Rulkiewicz, prezes Grupy LUX MED.

Dlatego firma zdecydowała się na zbadanie wszystkich miast na prawach powiatu pod kątem jakości życia. Projekt mający na celu opracowanie Indeksu Zdrowych Miast powstał przy współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Fundacją Gospodarki i Administracji.

„Tworząc Indeks Zdrowych Miast zadaliśmy sobie wiele pytań: co oznacza termin zdrowe miasto, jakie są główne obszary, w których miasta mogą i podejmują działania, aby poprawić jakość życia, a zarazem zdrowie mieszkańców. Patrzyliśmy zarówno na praktyki polskich, jak i zagranicznych miast, oczywiście uwzględniając specyfikę naszych samorządów. We wskaźniku skupiliśmy się na miastach na prawach powiatu, aby móc porównać jednostki samorządu terytorialnego, które mają podobne zadania i funkcje” – wskazuje dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, prorektor ds. nauki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jak informuje, do oszacowania wskaźnika zdrowych miast wykorzystano dane m.in. ze statystyki publicznej i Grupy LUX MED.

„Uzupełnieniem Indeksu będą dane pochodzące z samych samorządów. Pracujemy nad ankietą skierowaną do władz lokalnych i mieszkańców” – dodaje dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH.

Podczas prac wyłoniono główne obszary badawcze. Indeks zawiera dane dotyczące: zdrowia, demografii, usług komunalnych i społecznych, edukacji, mieszkalnictwa, środowiska, infrastruktury czy przestrzeni. Dokładnej analizie poddano m.in.: stopień łatwości w dostępie do placówek medycznych, powierzchnię terenów zielonych, procentowy udział pojazdów nisko i zeroemisyjnych w ruchu drogowym czy jakość powietrza. Indeks jest narzędziem, które bardzo szeroko pokazuje, co jest ważne dla mieszkańców, na jakie aspekty zwrócić uwagę i w co inwestować, aby stworzyć zdrową i zrównoważoną przestrzeń miejską. 

Jak wskazuje prezes Grupy LUX MED, autorski projekt jest częścią szerokiej idei zdrowych miast.

„Analiza i wnioski z projektu pełnią nie tylko rolę inspiracji czy zachęty, ale realnego drogowskazu zmian pokazującego, co możemy zrobić, i o które obszary się zatroszczyć, żeby sprzyjać zdrowemu stylowi życia” – zaznacza Anna Rulkiewicz.

Oficjalne ogłoszenie Indeksu Zdrowych Miast odbędzie 13 października podczas Europejskiego Forum Nowych Idei z udziałem m.in.: prezes Grupy LUX MED Anny Rulkiewicz, rektora SGH prof. Piotra Wachowiaka i Magdaleny Czarzyńskiej-Jachim, wiceprezydentki Sopotu. Wydarzenie będzie okazją do dyskusji i szukania nowych rozwiązań wpisujących się w ideę zdrowych miast.

Indeks Zdrowych Miast jest częścią Healthy Cities – projektu z obszaru zrównoważonego rozwoju, który Grupa LUX MED realizuje od 2021 r. W ubiegłym roku w ramach akcji zachęcano mieszkańców polskich miast do aktywności fizycznej z pomocą specjalnej aplikacji oraz posadzono 375 tys. drzew w całej Polsce. W tym roku uczestnicy mogli wziąć udział w wyzwaniu zbierając kroki dla miasta na prawach powiatu. W efekcie posadzonych zostanie kolejne 100 tys. drzew. Dodatkowo LUX MED przeznaczył łącznie 60 tys. zł na realizację ekoinicjatyw w miastach, które zwyciężyły w rankingu – Świętochłowic, Świnoujścia i Ostrołęki.

XI Europejskie Forum Nowych Idei odbędzie się 12-14 października 2022 w Hotelu Radisson Blu w Sopocie. Organizatorem jest Konfederacja Lewiatan.

Więcej informacji i rejestracja na stronie efni.pl.

Źródło informacji: Konfederacja Lewiatan
 

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Komentarze

Dodaj komentarz