Została podpisana umowa o dofinansowanie projektu, w ramach którego powstanie 8 nowoczesnych pracowni komputerowych w każdej ełckiej szkole podstawowej. Całkowita wartość projektu wynosi ok. 805 tys. zł.

Miasto Ełk podpisało umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej.

W wyniku realizacji projektu pt. „Wyposażenie pracowni komputerowych w ełckich szkołach podstawowych” powstanie 8 nowoczesnych pracowni komputerowych po jednej w każdej z ełckich szkół podstawowych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie.

Celem projektu jest poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej wspierającej umiejętności kluczowe oraz w zakresie kompetencji informacyjno-komunikacyjnej (TIK).

•    Całkowita wartość projektu ponad 805 400 tys. zł
•    Dofinansowanie projektu na poziomie 84,9% wyniesie ponad 683 780 tys. zł.
•    Wkład własny na poziomie 15,10% wyniesie ponad 121 600 tys. zł

Projekt zostanie zrealizowany do końca grudnia 2023 r.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Komentarze

Dodaj komentarz