Eurodeputowani nalegają na bardziej rygorystyczne zasady regulujące cały cykl życia baterii, od projektu do jej zużycia. Ich zdaniem, nowe środki dotyczące mają kluczowe znaczenie dla przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym i neutralną dla klimatu oraz dla konkurencyjności i strategicznej autonomii UE.

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) przyjęła w czwartek 74 głosami za, przy 8 głosach przeciw i 5 wstrzymujących się, swoje stanowisko w sprawie proponowanych zasad regulujących cały cykl życia baterii, obejmujący ich projektowanie, produkcję i utylizację po zużyciu.

Europosłowie zgodzili się z podejściem Komisji do przeglądu obecnego ustawodawstwa w celu uwzględnienia rozwoju technologicznego i zmienionych przepisów w kilku obszarach, w tym wprowadzenia nowej kategorii „akumulatorów do lekkich środków transportu (LMT)”, takich jak e-rowery.

Posłowie do PE poparli proponowane przepisy ws. deklaracji i etykiet dotyczących śladu węglowego, maksymalnej wartości śladu węglowego w cyklu życia baterii, a także minimalnych poziomów odzysku kobaltu, ołowiu, litu i niklu z odpadów do ponownego wykorzystania. Do 2024 r. przenośne baterie w urządzeniach, takich jak smartfony, oraz baterie do do lekkich środków transportu muszą być zaprojektowane tak, aby konsumenci lub niezależni operatorzy mogli łatwo i bezpiecznie je wyjmować i wymieniać. Posłowie do PE podkreślają również potrzebę oceny wykonalności wprowadzenia standardów dla powszechnych ładowarek do różnych akumulatorów.

Europosłowie chcą, aby wszystkie podmioty gospodarcze wprowadzające baterie na rynek UE spełniały wymogi dotyczące ryzyka związanego z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i handlem surowcami, chemikaliami i surowcami wtórnymi, które często są skoncentrowane w jednym lub kilku krajach. Eurodeputowani chcą też, aby branża akumulatorów przestrzegała uznanych na całym świecie standardów należytej staranności w całym łańcuchu wartości.

W przyjętym przez komisję rozporządzeniu posłowie do PE wzywają do ustanowienia bardziej rygorystycznych celów w zakresie zbierania baterii przenośnych (70 proc. do 2025 r., w porównaniu z pierwotną propozycją Komisji 65 proc.; 80 proc. do 2030 r., zamiast 70 proc.). Wprowadzają również minimalne poziomy zbierania baterii LMT (75 proc. do 2025 r. i 85 proc. do 2030 r.). Wskazują przy tym, że zbierane muszą być wszystkie zużyte akumulatory samochodowe, przemysłowe i elektryczne.

Oczekuje się, że rozporządzenie zostanie przyjęte na posiedzeniu plenarnym w marcu i będzie stanowiło stanowisko negocjacyjne Parlamentu z rządami UE w sprawie ostatecznego kształtu prawodawstwa.

Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie baterii i zużytych baterii w grudniu 2020 r. Wniosek ma na celu wzmocnienie funkcjonowania rynku wewnętrznego, promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz ograniczenie wpływu na środowisko i społeczeństwo na wszystkich etapach cyklu życia baterii. Inicjatywa jest ściśle powiązana z Europejskim Zielonym Ładem, planem działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym i nową strategią przemysłową.

Źródło informacji: EuroPAP News

Źródło informacji: EuroPAP News

Komentarze

Dodaj komentarz