• „Haki na Cyberataki” to darmowa, interaktywna gra typu escape room
  z zakresu edukacji finansowej, poruszająca najbardziej aktualne tematy (kryptowaluty, mikropłatności, kredyty, „chwilówki” etc.).
 • Gra może służyć jako narzędzie dydaktyczne dla nauczycieli przedsiębiorczości, wychowawców,  chcących w atrakcyjny sposób dotrzeć do młodzieży z ważnymi kwestiami dotyczącymi bezpieczeństwa finansowego.
 • Gra została przygotowana przez Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Aquila dzięki darowiźnie udzielonej w ramach programu grantowego pn. „Haki na cyberataki” organizowanego przez Fundację Santander.

W dobie pandemii znacznie zwiększyła się liczba ataków w sieci i ich form. Cały czas powstają też nowe, za którymi często nie nadążają organy ścigania i instytucje chroniące konsumentów. Szczególnie narażoną grupą na cyberataki i działania internetowych oszustów jest młodzież, która większość swojego wolnego czasu spędza w sieci. To właśnie ten stan rzeczy zrodził potrzebę wyposażenia młodzieży
w odpowiednie mechanizmy obronne i przetrenowanie tych mechanizmów
w bezpiecznych warunkach. Tak powstała bezpłatna gra „Haki na Cyberataki”, za którą stoi Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Aquila i Fundacja Santander.

Atrakcyjne narzędzie dla nauczycieli i uczniów

Jak podkreślają twórcy gry, w programach zajęć szkolnych ciągle jest zbyt mały nacisk położony na edukację finansową. Często brakuje również ciekawych narzędzi dydaktycznych, aby uatrakcyjnić proces przekazywania wiedzy i wykorzystać narzędzia, które
w większym stopniu przemawiają do młodzieży.

Na aspekt ten zwraca uwagę Małgorzata Miś, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Ochrony Konsumentów Aquila:

Projekt stworzenia gry „Haki na Cyberataki” jest odpowiedzią na rosnące zagrożenia, z jakimi spotyka się młodzież. Zagrożenia te dotyczą funkcjonowania rynku usług finansowych, zwłaszcza w tak niebezpiecznym środowisku, jakim jest cyberprzestrzeń. Młodzi ludzie, którzy niebawem staną się pełnoprawnymi konsumentami, bardzo często nie posiadają elementarnej wiedzy odnośnie usług finansowych. Są również narażeni na różnego rodzaju cyberataki i pułapki, jakie czekają na nich w przestrzeni wirtualnej. Stąd pomysł na stworzenie nowoczesnego narzędzia edukacyjnego w formie gry, które z jednej strony pomoże i ułatwi nauczycielom dotarcie do uczniów. Z drugiej będzie rzeczywiście wpisywało się w świat oraz zainteresowania młodych ludzi. A przede wszystkim nie będzie trąciło nudą.

Małgorzata Miś, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Aquila| fot. Aquila

Kryptowaluty, mikropłatności, subskrypcje i inne tematy na czasie

Pomysłodawcy gry, znając od strony praktycznej największe bolączki i wyzwania związane z bezpieczeństwem finansowym, wpletli w jej fabułę najbardziej aktualne tematy z tego obszaru. Uczniowie, którzy przechodzą przez kolejne pokoje wirtualnego escape roomu, stykają się z takimi zagadnieniami jak:

 • Bezpieczne korzystanie z bankowości internetowej;
 • Mikropłatności;
 • Kryptowaluty;
 • Subskrypcje;
 • Pożyczki i kredyty;
 • Różnice między bankiem SKOK-iem a parabankiem;
 • Niebezpieczeństwa związane z pożyczkami krótkoterminowymi „Chwilówkami”;
 • Nieuczciwe praktyki rynkowe wprowadzające w błąd;
 • Opis systemu pomocy osobom poszkodowanym (m.in. rola Rzecznika Finansowego i Rzeczników Konsumentów)

Gra „Haki na Cyberataki” przeznaczona jest dla uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej oraz dla młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych. Grę można wykorzystać m.in. na lekcjach przedsiębiorczości, informatyki, godzinach wychowawczych lub przedmiotach zawodowych związanych z edukacją finansową.

Grę „Haki na Cyberataki” można włączyć zarówno na komputerze stacjonarnym, jak i na smartphonie, pobierając jako aplikację ze Sklepu Google Play. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie lekcji nawet wtedy, kiedy niemożliwy jest dostęp do pracowni komputerowej.


O Stowarzyszeniu Ochrony Konsumentów Aquila

Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Aquila dba o to, aby ludzie wiedzieli jak kupować, jakie mają prawa i jak nie dać  się oszukać. Udziela porad, nieodpłatnie wspiera w sądzie, uczy, tworzy nowoczesne narzędzia informatyczne, które dają dostęp do szybkiej i rzetelnej wiedzy. Pomaga biznesowi poruszać się w gąszczu przepisów konsumenckich i konsultuje działania skierowane do ich klientów. Dzięki temu konsumenci wiedzą, jak bezpiecznie kupować i jakie mają prawa, a sprzedawcy dbają o potrzeby klientów w zgodzie z przepisami.

Zapraszamy do kontaktu. Można nas znaleźć na stronie www.prawo-konsumenckie.pl lub na FB @StowarzyszenieAQUILA

Komentarze

Dodaj komentarz