W Brodach Poznańskich, ze wsparciem Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, powstanie pierwsza w Polsce biogazownia wytwarzająca biometan, która nie będzie emitować uciążliwych zapachów. To dowód na to, że biogazowni nie trzeba się bać – argumentował minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas środowej konferencji w centrum badawczym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W ramach przedsięwzięcia „Innowacyjna biogazownia” realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od przełomu maja i czerwca uruchomiono już 6 eksperymentalnych mikrogazowni. Powstały one w centrum badawczym poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Brodach Poznańskich. Teraz planowane jest opracowanie i budowa uniwersalnej biogazowni wytwarzającej biometan.

NCBR wybrało już wykonawców, którzy opracują rozwiązania z zakresu technologii produkcji biogazu. Projekty już ruszyły. Powstanie prototypowa instalacja, która będzie samowystarczalna pod kątem energii elektrycznej i ciepła dzięki wykorzystaniu części produkowanego biogazu. Nowa technologia będzie służyła wytwarzaniu biometanu z wykorzystaniem substratów o charakterze odpadowym. Nie będzie ona wydzielała do środowiska uciążliwych dla człowieka zapachów, co powinno pozytywnie wpłynąć na odbiór społeczny.

„Realizowane przedsięwzięcie może być modelem do zastosowania na uczelniach. Pokazuje na przykładzie po pierwsze, że biogazowni nie trzeba się bać, a po drugie, że przynosi ona znakomitą korzyść. Najlepsza motywacja to niska cena ciepła dla mieszkańców wsi” – mówił wicepremier Kowalczyk.

Minister wskazał też wiele korzyści, które mogą przynieść biogazownie mieszkańcom wsi. Oprócz wspomnianej korzystnej ceny ciepła jest to sposób na wykorzystanie odpadów biodegradowalnych z rolnictwa. Wiąże się to z obniżeniem kosztów, bo ich utylizacja kosztuje.

Łączny budżet przedsięwzięcia „Innowacyjna biogazownia” to 32,5 mln zł. Realizowane jest ono ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Środki finansowe mogą pochodzić także z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z innych programów europejskich, Krajowego Planu Strategicznego dla WPR, czy z PROW, a także z opłat za emisję dwutlenku węgla.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Komentarze

Dodaj komentarz