W styczniu 2022 roku nie było jeszcze ogólnie dostępnych leków na stwardnienie rozsiane (SM) po testach na ludziach, które byłyby szeroko akceptowane i zatwierdzone przez odpowiednie agencje regulacyjne. Stwardnienie rozsiane to choroba autoimmunologiczna, która wpływa na centralny układ nerwowy, powodując uszkodzenie osłonek mielinowych nerwów. Na chwilę obecną istnieje kilka leków modyfikujących przebieg choroby (DMT – Disease Modifying Therapies), które są dostępne na rynku i mają na celu zmniejszenie częstości i nasilenia nawrotów oraz opóźnienie postępu choroby. Wiele z tych leków jest podawanych drogą dożylną lub podskórną. Jednak badania nad lekami na stwardnienie rozsiane są w toku, a naukowcy prowadzą prace nad nowymi terapiami.

Nowe Leki Rewolucjonizujące Leczenie Stwardnienia Rozsianego: Obiecujące Wyniki Badania Klinicznego Fazy 3

Nowo zakończone badanie kliniczne fazy 3 przyniosło obiecujące rezultaty w leczeniu nawracającego stwardnienia rozsianego (RMS), najczęstszego rodzaju tej choroby, charakteryzującego się okresowym nasilaniem objawów i ich osłabianiem.

Stwardnienie rozsiane (MS) jest schorzeniem autoimmunologicznym, w którym układ odpornościowy atakuje i niszczy osłony izolacyjne nerwów, odpowiedzialne za przewodzenie sygnałów w mózgu i ciele. W Stanach Zjednoczonych dotyka ono około miliona osób, prowadząc do uszkodzenia nerwów mózgu i rdzenia kręgowego, co w rezultacie może prowadzić do paraliżu u wielu pacjentów.

Ofatumumab: Przełom w Terapii Stwardnienia Rozsianego – Najnowsze Odkrycie w Leczeniu RMS

Badanie, opublikowane online 5 sierpnia 2020 roku w The New England Journal of Medicine, obejmujące ponad 900 pacjentów, oceniło skuteczność leku do podawania wstrzykiwań o nazwie ofatumumab przez okres średnio 1,6 roku. Wyniki badania wykazały, że ofatumumab znacząco zmniejszył stan zapalny, a także spowodował mniej nawrotów klinicznych i przypadków postępu choroby. W drugim roku leczenia, niemal 90% pacjentów przyjmujących ofatumumab nie wykazywało żadnej aktywności choroby.

Badania ASCLEPIOS I i ASCLEPIOS II, sponsorowane przez Novartis i przeprowadzone w 385 miejscach w 37 krajach, porównały ofatumumab z teryflunomidem, powszechnie stosowaną codzienną pigułką w leczeniu stwardnienia rozsianego. Wyniki wykazały, że ofatumumab skutecznie zmniejsza nawroty i istotnie ogranicza przypadki pogorszenia niepełnosprawności oraz nowe zmiany zapalne w mózgu.

To nowe odkrycie jest istotne, ponieważ stanowi ono kolejny krok w leczeniu stwardnienia rozsianego, szczególnie RMS, który dotychczas nie posiadał skutecznej terapii. Leki modyfikujące przebieg choroby stały się dostępne dwie dekady temu, ale ofatumumab reprezentuje nowy rodzaj leczenia, skoncentrowany na komórkach B układu odpornościowego, mający na celu skuteczne tłumienie choroby. Obecnie Novartis dąży do uzyskania zatwierdzenia ofatumumabu na rynku amerykańskim i światowym w leczeniu RMS.

Profesor Stephen Hauser z UCSF Kieruje Badaniem, Które Wykazuje Znaczącą Skuteczność w Leczeniu Nawracającego Stwardnienia Rozsianego

Profesor Stephen Hauser, lekarz-naukowiec UCSF i dyrektor UCSF Weill Institute for Neurosciences, odgrywał kluczową rolę jako doradca przy projektowaniu protokołu badania klinicznego fazy 3 ASCLEPIOS. Jego wcześniejsze zaangażowanie w badania nad leczeniem stwardnienia rozsianego, zwłaszcza z wykorzystaniem terapii ukierunkowanych na limfocyty B, przyczyniło się do obecnych postępów.

Badanie podkreśla również wartość badań klinicznych w rozwijaniu zrozumienia chorób. Nawet w przypadku braku aktywnych epizodów zapalnych, które wywołują nawroty, komórki odpornościowe, celujące w izolację neuronalną, nadal pozostają obecne w mózgu, co podkreśla potrzebę dalszych badań i doskonalenia terapii.

Ważne jest, aby zauważyć, że pomimo braku absolutnego lekarstwa, postępy w leczeniu stwardnienia rozsianego, szczególnie za pomocą leków ukierunkowanych na komórki B, są znaczącą sukcesem w dziedzinie medycyny.

Podsumowanie

W wyniku niedawno zakończonego badania klinicznego fazy 3, lek ofatumumab wykazał znaczną skuteczność w leczeniu nawracającego stwardnienia rozsianego (RMS). Wyniki badań ASCLEPIOS I i ASCLEPIOS II potwierdzają, że ofatumumab przewyższa teryflunomid, prowadząc do istotnego zmniejszenia nawrotów, postępu choroby i nowych zmian zapalnych w mózgu. Profesor Stephen Hauser z UCSF, kluczowy uczestnik badania, podkreśla istotę terapii ukierunkowanej na komórki B w leczeniu RMS. To odkrycie stanowi obiecujący krok w przodu, sugerując, że leczenie ofatumumabem może stać się nowym standardem opieki nad pacjentami z RMS, oferując im nadzieję na skuteczniejsze zarządzanie chorobą.

Komentarze

Dodaj komentarz