Współczesny rynek pracy jest bardzo dynamiczny. Co za tym idzie – warto mieć nie tylko fach w ręku, ale także przydatne kwalifikacje (oczywiście potwierdzone odpowiednim certyfikatem). W wielu branżach przydają się uprawnienia na zwyżki. W poniższym artykule opowiemy nieco więcej o szkoleniu na zwyżki.

Dlaczego warto ukończyć szkolenie na zwyżki?

Ukończenie szkolenia na zwyżki otwiera wiele dróg, ponieważ na rynku pracy istnieje zapotrzebowanie na certyfikowanych operatorów takich urządzeń. Podesty ruchome i ładowarki teleskopowe znajdują zastosowanie w wielu branżach. Są oczywiście przydatne na budowie, ale nie tylko. Ułatwiają wszelkiego rodzaju prace montażowe czy instalacyjne. Zakres możliwości wykorzystania zwyżek jest naprawdę duży.

Jak wygląda egzamin na zwyżki?

Szkolenie kończy egzamin na zwyżki, który odbywa się przed komisją jednostki dozoru technicznego (UDT lub TDT) i jest egzaminem państwowym. Egzamin na zwyżki sprawdza wiedzę teoretyczną kursanta, jak również umiejętności praktyczne. Pozytywne zdanie egzaminu jest podstawą do wydania uprawnień (wydaje się je w formie plastikowych kart identyfikacyjnych). Są one ważne 5 lat, jednak istnieje możliwość przedłużenia ważności uprawnień do 10 lat.

Kurs na zwyżki – przygotowanie do egzaminu

Aby rzetelnie przygotować się do egzaminu – należy odbyć kurs na zwyżki. Takie szkolenia przeprowadza certyfikowany ośrodek szkoleniowy UDT-CERT. Kursy skierowane są do kandydatów na operatorów podestów ruchomych przejezdnych (podesty elektryczne, podesty spalinowe, podnośniki nożycowe, podnośniki teleskopowe i podesty przegubowe) oraz operatorów ładowarek teleskopowych.

Kursanci zapoznają się z zasadami BHP, a także budową i działaniem maszyn, które będą obsługiwać. Kurs obejmuje takie zagadnienia, jak:

 • poznanie rodzajów urządzeń
 • zapoznanie się z budową zwyżek i ich parametrami technicznymi
 • zapoznanie się z obowiązkami, jakie wykonuje operator
 • bezpieczeństwo eksploatacji podestu ruchomego
 • zapoznanie się z najefektywniejszymi technikami pracy
 • zapoznanie się z aktualnymi przepisami
 • formy dozoru technicznego
 • przyswojenie wiedzy na temat UDT

Oczywiście ważną częścią szkolenia jest również część praktyczna, podczas której kursanci uczą się obsługiwać maszyny. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów, a ćwiczenia odbywają się na sprawdzonym sprzęcie (na takim samym zdaje się egzamin, zwykle na miejscu kursu).

Co istotne – kursant może udzielić ośrodkowi szkoleniowemu pełnomocnictwa. Dzięki temu nie musi się martwić o takie kwestie formalne, jak: złożenie wniosku o sprawdzenie kwalifikacji, ustalenie terminu egzaminu czy też opłata za egzamin. Może się wówczas skupić na nauce i zdobywaniu umiejętności, by zdać egzamin na zwyżki bez problemu.

Szkolenie na zwyżki – kto może z niego skorzystać?

Oczywiście trzeba spełnić kilka wymogów, jednak są one w zasadzie formalnością.

Aby odbyć kurs na zwyżki, trzeba:

 • ukończyć 18 lat
 • mieć minimum podstawowe wykształcenie
 • posiadać prawo jazdy kat. B i C
 • uzyskać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi tego typu urządzeń

Jeśli chodzi o badania lekarskie, to zazwyczaj organizuje je ośrodek szkoleniowy.

Jak zatem widać – kurs na zwyżki jest dostępny właściwie dla każdego kandydata, który wiąże przyszłość zawodową z tymi właśnie urządzeniami. Po spełnieniu podstawowych wymogów można odbyć kurs, który kończy się państwowym egzaminem. Zdobyte uprawnienia otwierają natomiast drzwi do rozwoju zawodowego i dają przydatne umiejętności.

Komentarze

Dodaj komentarz