Zdobycie uprawnień państwowych z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci cieplnych nigdy nie było prostsze. Kurs G2 trwa jedynie 1 dzień i kończy się egzaminem ustnym. Komu potrzebne są uprawnienia G2? Jakie kwalifikacje daje pozytywne ukończenie kursu SEP G2?

Kursy energetyczne na terenie całej Polski

Kursy zawodowe, w tym te refundowane z funduszy Unii Europejskiej, stają się przepustką do awansu i poprawy warunków pracy. Zdobycie lub odnowienie uprawnień SEP w grupie G2 nie stanowi obecnie kłopotu. Są one niezbędne każdemu, kto na co dzień chce pracować przy obsłudze urządzeń energetycznych, czyli palaczom kotłów, pracownikom technicznym, serwisantom, instalatorom, monterom, a nawet kadrze kierowniczej. Do przystąpienia do kursu wystarczy ukończone 18 lat, podstawowe wykształcenie i dokonanie opłaty za egzamin oraz szkolenie. Uprawnienia cieplne G2 można zdobyć online lub podczas stacjonarnych kursów w Twoim mieście.

Korzyści z ukończenia kursu G2

Wszystko zależy od Twoich potrzeb – umożliwiamy zdobycie uprawnień eksploatacyjnych „E” i/lub dozorowych „D”. Po zdaniu egzaminu zyskasz państwowe uprawnienia dotyczące wymagań bezpieczeństwa pracy z kotłami i instalacjami cieplnymi. Możesz znaleźć zatrudnienie przy kontroli, montażu i obsłudze kotłów parowych i wodnych na paliwa stałe, gazowe oraz płynne. Uprawnienia energetyczne dotyczą również sieci i instalacji cieplnych, pieców przemysłowych czy wymienników ciepła. Kładziemy nacisk na znajomość warunków technicznych obsługi urządzeń i zasad ich budowy. To ważne czynniki, które później nie raz okażą się niezbędne w Twojej pracy.

Kurs G2 „E” – eksploatacja

Tematy podczas szkolenia skupiają się na codziennej obsłudze i programowaniu pracy urządzeń i sieci energetycznych. Poznasz najważniejsze aspekty instrukcji eksploatacji urządzeń i prowadzenia dokumentacji technicznej. Szkolenie skierowane jest do osób, które zajmują się na co dzień konserwacją, montażem i kontrolą urządzeń, instalacji i sieci cieplnych. Co 5 lat należy też odnawiać uzyskany certyfikat, przechodząc ponownie przez egzamin. Nie musisz się martwić – kurs G2 E zajmuje jedynie jeden dzień, po którym będziesz mógł przystąpić do egzaminu przed naszą komisją kwalifikacyjną, powołaną przez prezesa URE.

Kurs G2 „D” – dozór nad urządzeniami

Każdy właściciel, kierownik i pracownik techniczny firmy sprawującej kontrolę nad instalacjami cieplnymi powinien przejść szkolenia nie tylko z zakresu umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Ważna jest znajomość przepisów dotyczących przyłączania urządzeń, instalacji i sieci cieplnych oraz zasad postępowania w trakcie programowania pracy tych urządzeń w myśl reguł racjonalnego użytkowania paliwa i energii. Każdy, kto zamierza przystąpić do egzaminu SEP z dozoru urządzeń, musi posiąść wiedzę z zakresu przepisów o eksploatacji i prowadzenia ruchu kotłów o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi sieci cieplnej. Każda z zasad eksploatacji zostaje też poparta przykładami i solidnie wytłumaczona.

Praca z eksploatacją lub dozorem urządzeń cieplnych

Uprawnienia SEP G2 można zdobyć przez cały rok online na szkoleniu multimedialnym. Na naszej stronie znajdziesz także konkretne terminy zajęć stacjonarnych dla każdego miasta na 2024 rok. Kliknij „Zapisz się”, wypełnij krótki formularz i nie zapomnij o zbliżającym się kursie. Pierwsze zajęcia stacjonarne ruszają już 2 stycznia w Zabrzu! Pozwól sobie na rozwój zawodowy jako instalator, serwisant, monter albo po prostu specjalista od sieci cieplnych.

Komentarze

Dodaj komentarz