– Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje:

Weszły w życie przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych

30 listopada 2022 r. zostały opublikowane przepisy ustawy z 29 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych (Dz. U. poz. 2456). Umożliwiają one ubieganie się o wyższe wsparcie na poprawę efektywności energetycznej ze środków rządowego Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Wprowadzają też nowe instrumenty wspierające poprawę efektywności energetycznej istniejących budynków oraz rozwój efektywnego energetycznie budownictwa komunalnego i społecznego, które będą finansowane z Krajowego Planu Odbudowy.

Wraz ze zmianą ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków o 10 p.p. została podniesiona wysokość premii termomodernizacyjnej oraz premii remontowej. Dodatkowo o premię remontową można się ubiegać w przypadku budynków oddanych do użytku co najmniej 40 lat od daty złożenia wniosku o premię, a nie jak dotychczas, dla budynków oddanych do użytku przed 15 sierpnia 1961 r.

W przypadku budynków, gdzie wszystkie lokale należą do mieszkaniowego zasobu gminy, możliwe jest ubieganie się o premię MZG na prowadzenie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego, która wynosi 50 proc. kosztów przedsięwzięcia (60 proc. w przypadku budynków objętych opieką konserwatorską lub będących przedmiotem przedsięwzięcia rewitalizacyjnego). Powyższe rozwiązania weszły w życie w życie 1 grudnia 2022 r.

Gdy zostanie uruchomione finansowanie z Krajowego Planu Odbudowy, inwestorzy będą mogli ubiegać się dodatkowo o wsparcie z nowych instrumentów:

Grant termomodernizacyjny – dodatkowe 10 proc. kosztów przedsięwzięcia, gdy w wyniku zrealizowanej inwestycji budynek będzie spełniał standardy jak dla nowego budynku.

Grant MZG – powiększenie premii MZG o dodatkowe 30 proc. kosztów przedsięwzięcia, gdy budynek ma niskoemisyjne źródło ciepła lub będzie takie miał w wyniku przeprowadzonych prac.

Grant OZE – grant w wysokości 50 proc. kosztów inwestycji polegającej na zakupie, montażu, budowie lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Powyższe rozwiązania mające na celu poprawę efektywności energetycznej i stanu technicznego istniejących budynków wielorodzinnych, będą się składać na program TERMO.

Dodatkowo wraz z uruchomieniem środków z KPO, o dodatkowe bezzwrotne wsparcie finansowe będą mogli ubiegać się beneficjenci programu BSK (rządowego programu budownictwa socjalnego i komunalnego, realizowanego na podstawie ustawy z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych):

Dla inwestycji realizowanych ze wsparciem z Funduszu Dopłat polegających na remoncie mieszkań komunalnych zamieszkanych przez osoby zagrożone ubóstwem energetycznym, pod warunkiem zmiany źródła ciepła na niskoemisyjne (grant MZG w wysokości 30% kosztów przedsięwzięcia).

Dla nowego budownictwa społecznego realizowanego m.in. przez społeczne inicjatywy mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe we współpracy z gminami na pokrycie 50% kosztów montażu instalacji OZE w nowo budowanych budynkach (grant OZE).

Samorządy w związku z budową mieszkań w podwyższonym standardzie energetycznym, udzielane w ramach odrębnego naboru ogłaszanego przez ministra właściwego ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w wysokości:

25 proc. kosztów przedsięwzięcia na budowę mieszkań dla gospodarstw domowych o umiarkowanych dochodach – co w połączeniu z finansowym wsparciem ze środków Funduszu Dopłat pozwoli na dofinansowanie tego typu przedsięwzięć w wysokości do 60 proc. kosztów inwestycji, 15 proc. kosztów przedsięwzięcia na budowę mieszkań przeznaczonych dla gospodarstw domowych o niższych dochodach – co w połączeniu z finansowym wsparciem ze środków Funduszu Dopłat pozwoli na dofinansowanie tego typu przedsięwzięć w wysokości do 95% kosztów inwestycji.

Rozwiązania dla beneficjentów programu BSK wejdą w życie 31 grudnia 2022 r.

Przyjęte rozwiązania pozwolą na zwiększenie zasobu budynków mieszkalnych o wysokim standardzie energetycznym, jak również zwiększenie intensywności prac modernizacyjnych w budynkach mieszkalnych już istniejących. Wzrośnie standard mieszkań, zmniejszą się koszty ogrzewania, ryzyko ubóstwa energetycznego oraz emisji zanieczyszczeń.

Wnioski o wsparcie przyjmuje Bank Gospodarstwa Krajowego.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

pad/

Źródło: PAP MediaRoom

Udostępnij w mediach społecznościowych

Komentarze

Dodaj komentarz