Komunikat Ministerstwa Sportu i Turystyki: Konkurs wniosków na realizację zadania „Zajęcia sportowe dla uczniów ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych” rozstrzygnięty! Minister Sportu i Turystyki rozstrzygnął konkurs wniosków na realizację w 2022 roku zadania pod nazwą „Zajęcia sportowe dla uczniów ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych”. Rozdysponowana została cała kwota przeznaczona na realizację zadania – 2,1 mln zł. Zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych, finansowane są ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, a łączny budżet na wszystkie zadania wynosi 25,95 mln zł. – Podstawą efektywnych działań aktywizacyjnych jest odpowiednio sprofilowana oferta docierająca do ogółu beneficjentów niezależnie od ich statusu materialnego, płci, miejsca zamieszkania, czy też poziomu sprawności fizycznej. Zajęcia sportowe dla uczniów to fundament leżący u podstaw funkcjonowania szeroko rozumianej piramidy sportowej. To zazwyczaj pierwszy krok w drodze do mistrzostwa sportowego. Należy podkreślić, że priorytetem naszych działań w tym obszarze jest przede wszystkim zachęcenie do aktywności fizycznej jak największej grupy dzieci i młodzieży. Jest to tym bardziej ważne w czasach pandemicznych. Z tego też powodu staramy się upowszechniać ruch w każdy z możliwych sposobów, budując i wdrażając uniwersalne narzędzia – właśnie w postaci programów – umożliwiające osiąganie zakładanych celów społecznych – mówi Dariusz Buza, Dyrektor Departamentu Sportu dla Wszystkich w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Do rozstrzygnięcia pozostają jeszcze zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” (łączna kwota dofinansowania: 15,85 mln zł, termin rozpatrzenia wniosków: do 21 marca 2022 r.) oraz zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej (łączna kwota dofinansowania: 8 mln zł, termin rozpatrzenia wniosków: do 21 marca 2022 r.) UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. kom/ cegl/

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Udostępnij w mediach społecznościowych

Komentarze

Dodaj komentarz