Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) to zaawansowane szkolenie, które przygotowuje uczestników do skutecznego udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w różnych sytuacjach kryzysowych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat tego kursu.

  1. Czym jest kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy?
  2. Ile trwa kurs KPP?
  3. Kurs KPP cena
  4. Jak wygląda kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy?
  5. Najczęściej zadawane pytania

Czym jest kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy?

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) to zaawansowane szkolenie przeznaczone głównie dla osób pracujących w służbach ratowniczych. Uczestnicy uczą się na nim zaawansowanych technik udzielania pierwszej pomocy, które wykraczają poza podstawowe umiejętności resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) czy opatrywania ran. Kurs łączy zarówno teoretyczne wykłady, jak i praktyczne ćwiczenia, co zapewnia kompleksowe przygotowanie do różnorodnych sytuacji ratunkowych. Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy są w stanie skutecznie reagować w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Zdobyta wiedza i umiejętności są potwierdzone certyfikatem, który jest uznawany w całym kraju. Dzięki kursowi KPP, ratownicy mogą działać bardziej efektywnie i pewnie. Szkolenie to ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa publicznego.

Ile trwa kurs KPP?

Kurs KPP trwa 66 godzin, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Program kursu obejmuje naukę m.in. resuscytacji krążeniowo-oddechowej, tamowania krwotoków, unieruchamiania złamań oraz prowadzenia ewakuacji z miejsca zdarzenia.

Kurs KPP cena

Cena kursu KPP może się różnić w zależności od miejsca i organizatora szkolenia. W przypadku kursów oferowanych przez Centrum Szkoleń Medycznych Aquamed, cena obejmuje dostęp do materiałów dydaktycznych, indywidualnych konsultacji oraz egzaminu końcowego.

Jak wygląda kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy?

Kurs KPP obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Zajęcia teoretyczne mogą być prowadzone online lub stacjonarnie, natomiast część praktyczna odbywa się w formie ćwiczeń i symulacji medycznych. Kurs kończy się egzaminem państwowym, po którym uczestnicy otrzymują tytuł ratownika. Zakres szkolenia oraz wymogi, jakie powinien spełniać ratownik KPP, dokładnie określa Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, a szczegółowy plan kursu możesz zobaczyć m.in.. na stronie aquamed.pl.

Najczęściej zadawane pytania

Co daje kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy?

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy daje uczestnikom wiedzę i pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Kurs ten jest bardziej zaawansowany niż podstawowy kurs pierwszej pomocy i obejmuje szerszy zakres procedur oraz technik ratowniczych. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat, który jest ważny przez trzy lata i potwierdza ich kwalifikacje w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Czy warto robić kurs KPP?

Tak, warto robić kurs, jeśli chcesz zdobyć zaawansowane umiejętności ratownicze w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, które mogą być przydatne zarówno w życiu codziennym, jak i w pracy zawodowej. Kurs ten jest szczególnie wartościowy dla osób pracujących w zawodach związanych z bezpieczeństwem.

Co mogę robić po kursie KPP?

Po ukończeniu kursu KPP masz kwalifikacje do udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach awaryjnych, w tym wypadkach komunikacyjnych, nagłych zachorowaniach oraz urazach. Możesz pracować jako ratownik w miejscach publicznych, na imprezach masowych, w ośrodkach sportowych oraz innych miejscach wymagających obecności wykwalifikowanych ratowników. 

Czy po kursie KPP można jeździć w karetce?

Ukończenie kursu KPP samodzielnie nie uprawnia do pracy jako ratownik medyczny w zespole karetki pogotowia. Praca w karetce wymaga dodatkowych kwalifikacji oraz ukończenia odpowiednich kursów, takich jak kurs ratownika medycznego. Kurs KPP jest jednak cennym dodatkiem do twojego CV i może być pierwszym krokiem na drodze do kariery w ratownictwie medycznym.

Komentarze

Dodaj komentarz