Firma HEUTHES podążając za najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi pojawiającymi się na rynku, a które mają ułatwiać funkcjonowanie firm i przedsiębiorstw, intensywnie rozbudowuje i aktualizuje swój internetowy system obsługi firm – ISOF. Efektem wytężonych prac zespołu jest nowa, kolejna już, wersja ISOF 21.2.

Najważniejsze nowości, które zostały wprowadzone to:

Obsługa eksportu i importu faktur z KSeF (Krajowy System Ewidencji Faktur). W zakresie eksportu obejmuje opcjonalną, kompletną funkcjonalność wysyłki do KSeF zwykłych faktur sprzedażowych i korekt oraz pobieranie UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) z obsługą tokenów przy wystawianiu faktur. Funkcjonalność ta polega na tym, że faktura jest wysyłana w formie elektronicznej do Ministerstwa Finansów, co w konsekwencji prowadzi do szybkiego zwrotu podatku VAT. Udostępniono również możliwość importowania do ISOF faktur zakupowych z KSeF. Firmy zainteresowane udostępnieniem proszone są o kontakt z Działem Wdrożeń systemów ISOF w HEUTHES.

Nowy moduł Ryczałt-Ewidencja i system ISOF-Ryczałt – to najważniejsza i oczekiwana nowość przygotowana z zakresu rachunkowości dla klientów firmy HEUTHES w systemie ISOF. Wprowadzenie do oferty systemu ISOF-Ryczałt związane jest z coraz większym zainteresowaniem przedsiębiorców właśnie taką formą prowadzenia księgowości. Więc tradycyjnie już, chcąc dostosować się do wymogów klientów, firma HEUTHES wprowadziła do swojego internetowego systemu obsługi firm nową usługę ISOF-Ryczałt. Nowa funkcjonalność Ryczałt jest trzecią formą księgowości w ISOF, po systemie pełnej księgowości FK i Księdze przychodów i rozchodów.

Moduł Ryczałt-Ewidencja jest zintegrowany z modułem faktur umożliwiając import dokumentów sprzedaży. W przypadku firm będących podatnikami VAT możliwe jest ewidencjonowanie wydatków oraz rozliczanie podatku VAT poprzez wysyłkę JPK-VAT wraz z deklaracją.

System ISOF-Ryczałt zawiera Fakturowanie, Magazyn, Ryczałt-Ewidencja, eDokumenty oraz CRM Operacyjny i Analityczny. Oprócz wyżej wymienionych modułów, ISOF-Ryczałt posiada również szereg funkcji przydatnych małym firmom i obsługującym je biurom rachunkowym. Należą do nich m.in. Cenniki, Kasa-Bank, Raporty kasowe, współpraca z bankowością internetową, Sprzęg do drukarki fiskalnej, Zestawienia VAT, Środki trwałe, Kadry-Płace.

Wprowadzono Podpis cyfrowy uwidoczniony (visible), który bardzo upraszcza i przyspiesza wszelkie procedury formalne, pozwala zaoszczędzić czas poprzez możliwość przesyłania dokumentów drogą elektroniczną. Do tej pory, w systemie ISOF, podpis cyfrowy występował w formie niewidocznej, to znaczy tylko w systemie ISOF lub w zewnętrznych weryfikatorach można było sprawdzić, że dokument został podpisany cyfrowo. Od teraz na podpisywanych dokumentach PDF dodatkowo widoczna jest grafika z podpisem w formacie podpisu PDF (PAdES), z informacją kto i kiedy podpisał, uzasadnieniem i znakiem graficznym w wybranym miejscu, na wybranej stronie.

Pozostałe zmiany w modułach systemu ISOF wyszczególniono poniżej.

Magazyn

 1. Nowe okno w kartotece towarów – raport „Podgląd stanów”.
 2. Poprawa wydruku etykiet towarowych i dodanie położenia na liście kodów kreskowych.
 3. Dodano MPK na WZ.
 4. Dodanie obsługę PW z ZK.
 5. Rozwój położeń o obsługę numerów seryjnych.
 6. Etap 1 inwentaryzacji na terminalu online.

Rachunkowość

 1. Rozszerzenie funkcjonalności RZiS/Bilansu i generacji częściowych e-sprawozdań.
 2. Aktualizacja CIT-8(31) i CIT-8(30).
 3. JPK FA – aktualizacja do wersji 4. sprawozdania.
 4. Poprawa wizualizacji plików XML sprawozdań finansowych i JPK.
 5. Aktualizacja korekt PIT-8AR i PIT-4R.
 6. W Kasa Bank wprowadzono import wyciągu bankowego walutowego dla PKO BP.
 7. W Dekretacji FK rozszerzono listy wyboru pozostałych dokumentów.
 8. Wprowadzono zmiany w wydrukach ZUS RCA i DRA.
 9. Wprowadzono zmiany w kodach zawodów w ZUS ZUA i ZUS ZZA.

E-commerce, Sprzedaż, Oferty

 1. Wprowadzony pełny sprzęg z usługami Allegro.
 2. W sprzęgu z WooCommerce dodano możliwości powiązania towarów z wariantami oraz import zgód marketingowych.
 3. Zmodyfikowano konfigurację wydruku dla faktury PL/EN.
 4. Rozszerzono deklarację Intrastat – Wywóz.
 5. W Ofertach wprowadzono możliwość dodania nowego towaru na dowolnej pozycji w ofercie.

Zamówienia od klientów, Zamówienia do dostawców

 1. Dodano produkty i usługi do dokumentu ZD.
 2. Kurier InPost. Dodano w konfiguracji opcję pre/post paid, wraz z odpowiednim filtrem.
 3. Kurierzy – przesyłki przychodzące. Dodano obsługę GLS, UPS, GEIS i ORLEN Paczka.
 4. ZK. W menu kontekstowym dodano funkcje do tworzenia formularza.
 5. Dodano obsługę ZK z PW.
 6. Dodano obsługę dodatkowej jednostki na dokumentach ZD.
 7. Na liście wydruków i na liście ZD dodano pola wagi.

Kartoteka usług

Zwiększono ergonomię wyszukiwania i wyświetlania kartoteki.

DMS

W raportach obiegów dodano filtr opcji wyboru pokazywania zablokowanych obiegów.

Administracja

Zwiększono ergonomię okna podglądu Opcji systemowych.

Nowe funkcjonalności zostały udostępnione Klientom wraz z nową wersją 21.2 systemu ISOF od 19.9.2022 r.

Więcej informacji na stronach www.isof.pl.

Źródło informacji: HEUTHES Sp. z o.o.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Komentarze

Dodaj komentarz