KUKE i Grupa Santander zapewniły polskiemu producentowi stali – spółce Cognor – finansowanie w wysokości prawie 400 mln zł na rozbudowę i unowocześnienie zakładów produkcyjnych, co pomoże spółce rozwinąć skalę działalności i zwiększyć eksport. Po raz pierwszy finansowanie jest udzielane w oparciu o nowe rozwiązania dostępne od tego roku w KUKE.

Cognor to pierwsza polska firma, która skorzystała z oferowanych przez KUKE gwarancji spłaty finansowania inwestycyjnego na rozbudowę potencjału eksportowego. W oparciu o tę gwarancję Grupa Santander udzieliła tej firmie kredytu inwestycyjnego w wysokości niemal 400 mln zł. Za tę kwotę Cognor planuje zmodernizować dwa krajowe zakłady oraz zakupić nowoczesną linię produkcyjną do wytwarzania prętów gorącowalcowanych, która ma zastąpić mniej wydajną linię walcowniczą w Zawierciu.

„Przyszedł czas, żeby zmodernizować, a w zasadzie wymienić naszą walcownię w Zawierciu. To jest nasze najstarsze aktywo produkcyjne. Ono może zdecydowanie więcej produkować – powiedział Krzysztof Zoła, dyrektor finansowy firmy Cognor. – Nowe rozwiązanie KUKE jest innowacyjne i zupełnie przełomowe, dlatego, że dotychczas na rynku finansowym można było próbować aplikować o finansowanie na maksimum pięć lat, tymczasem udzielenie bankowi gwarancji przez KUKE pozwala mu na wydłużenie tego okresu do 10 lat” – zaznaczył.

Jak wyjaśnił Maciej Spychała z Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej KUKE nowy mechanizm polega na tym, że ubezpieczyciel daje bankowi gwarancję spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji krajowej generującej eksport.

„Dzięki temu eksporter ma możliwość uzyskania większego kredytu i dłuższego terminu jego spłaty. Dla banków podstawową zaletą tego rozwiązania jest to, że mogą zwiększyć swoją ekspozycję na danego eksportera czy inwestora, udzielić mu większego kredytu z dłuższym terminem płatności – tłumaczył Maciej Spychała. – Gwarancja ze strony KUKE jest wsparta gwarancją Skarbu Państwa, dzięki temu bank może przypisać zerową wagę ryzyka do tej ekspozycji” – dodał.

Maciej Spychała zaznaczył, że nowy rodzaj wsparcia ma na celu „zwiększenie możliwości ekspansji polskich eksporterów na zagranicznych rynkach”.

„Finansowanie ze wsparciem KUKE pozwala bankom na uatrakcyjnienie warunków finansowych kredytów. Jednocześnie, dzięki zastosowaniu tego instrumentu, możemy ograniczyć liczbę instytucji biorących udział w procesie przygotowania takiego finansowania, co po prostu skraca czas realizacji takiego przedsięwzięcia” – wskazał Grzegorz Pojnar, dyrektor finansowania eksportu ECA z Departamentu Globalnej Bankowości Transakcyjnej Santander Bank Polska.

Gwarancja KUKE na rzecz banku pokrywa większość ryzyka kredytowego finansowania, włącznie z odsetkami i prowizjami. „KUKE gwarantuje do 80 proc. ekspozycji kredytowej, w związku z tym używając tego mnożnika można skonkludować, że dzięki temu eksporter może uzyskać pięciokrotnie wyższy kredyt niż uzyskałby bez gwarancji” – podkreślił Maciej Spychała z KUKE.

Rozwiązanie zaproponowane spółce Cognor jest jednym z instrumentów z wprowadzonego w tym roku przez ubezpieczyciela kompleksowego systemu wsparcia eksportu.

„W tej chwili możemy wspierać eksportera na każdym etapie realizacji przez niego kontraktów eksportowych. Wprowadziliśmy w 2021 roku szereg instrumentów, które pozwoliły rozszerzyć nam zakres wsparcia dla eksporterów. Można powiedzieć, że to wsparcie jest dostępne od samego początku – od etapu, w którym eksporter zaplanuje, że będzie w przyszłości eksportował, poprzez proces eksportu, produkcji, przygotowywania kontraktów i ich realizowania, a nawet później, gdy już rozwinie się w kraju i będzie myślał o ekspansji zagranicznej w postaci wychodzenia kapitałowego na zagraniczne rynki zbytu” – tłumaczył Maciej Spychała.

„Transakcja zrealizowana przez Grupę Santander we współpracy z KUKE dla naszego klienta Cognor jest pierwszą tego typu transakcją na polskim rynku, gdzie zastosowaliśmy nowe instrumenty wprowadzone w tym roku przez KUKE. Na pewno nie jest to ostatnia transakcja, jaką w tym schemacie chcemy realizować i mamy ambitne cele na nasze najbliższe lata” – zapewnił Grzegorz Pojnar.

„Pracujemy w tej chwili nad kilkoma kolejnymi transakcjami. Część z nich już jest bardzo zaawansowana, część na początkowych etapach. Tych inwestycji pojawiło się kilkanaście – to po stronie eksporterów, natomiast po stronie banków, które są bezpośrednio beneficjentami naszej gwarancji, również widzimy bardzo duże zainteresowanie – do tej pory zawarliśmy kilka umów ramowych dotyczących obsługi gwarancyjnej w ramach tego rozwiązania” – dodał Maciej Spychała.

Krzysztof Zoła przypomniał, że założeniem projektu inwestycyjnego firmy Cognor oraz podstawą wsparcia z KUKE jest warunek, by przynajmniej 20 proc. dotychczasowych przychodów przedsiębiorcy – mierzonych w okresie trzyletnim – pochodziło z eksportu lub by inwestycja generowała w okresie trzech lat po jej zakończeniu przychody eksportowe na takim samym poziomie.

„Mamy ok. 30 proc. przychodów eksportowych, a jestem przekonany, że po realizacji tej inwestycji zwiększy się skala naszej produkcji takich właśnie asortymentów, które są atrakcyjne na rynkach eksportowych i eksport jeszcze bardziej wzrośnie” – dodał dyrektor finansowy.

System wsparcia eksportu KUKE, którego jednym z instrumentów jest gwarancja spłaty kredytu inwestycyjnego udzielonego eksporterowi przez bank, zachęca instytucje finansowe do szerszego kredytowania nie tylko kontraktów handlowych, ale także inwestycji i transakcji przejęć podejmowanych przez ich klientów. KUKE jako agencja wsparcia eksportu oferuje rozwiązania, które udostępnia swoim eksporterom zaledwie kilka krajów w Europie.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Komentarze

Dodaj komentarz