Europosłowie mają zatwierdzić nowe zasady pobierania opłat drogowych od ciężarówek, przechodząc od naliczania opłat za czas do opłat za odległość, co ma spowodować zmniejszenie emisji CO2.

Parlament ma potwierdzić porozumienie osiągnięte przez negocjatorów Rady i Parlamentu w czerwcu 2021 roku, aktualizujące zasady określające opłaty, jakie państwa członkowskie UE mogą nakładać na samochody ciężarowe korzystające z dróg transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Nowe przepisy zmienią model opłat drogowych oparty na czasie przejazdu, na system oparty na pokonanej odległości lub rzeczywistej liczbie kilometrów, aby lepiej odzwierciedlić zasady „zanieczyszczający płaci” i „użytkownik płaci”.

Europosłowie z Komisji Transportu doprowadzili do wycofania przez państwa członkowskie „winiet” (opłat drogowych uzależnionych od czasu) w całej sieci bazowej TEN-T od 2030 roku dla pojazdów ciężarowych (ciężarówek, tirów i autobusów), zastępując je opłatami za przejazd (uzależnionymi od odległości). Aktualizacja rozszerza również zakres przepisów na inne pojazdy, takie jak autobusy, samochody dostawcze i osobowe, oraz wymaga stopniowego wprowadzenia różnych stawek opłat drogowych w oparciu o emisje CO2 lub efektywność środowiskową.

Głosowanie zaplanowano na czwartek.

Źródło informacji: EuroPAP News

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Udostępnij w mediach społecznościowych

Komentarze

Dodaj komentarz