Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił Grupie Banku Pekao pożyczki w wysokości 132 mln EUR m.in. na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw, podmiotów sektora publicznego, inwestycje wspierające ochronę klimatu oraz przedsiębiorczość kobiet.

Umowa kredytowa podpisana przez EBI i Pekao Leasing, spółkę leasingową z grupy kapitałowej Banku Pekao S.A., dotyczy udzielenia pożyczki na finansowanie przedsięwzięć małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), spółek o średniej kapitalizacji zatrudniających do 3 tys. pracowników i podmiotów sektora publicznego w Polsce. Umowa wpisuje się także w strategię ESG realizowaną przez Grupę Pekao.

„Dla Grupy Banku Pekao ważna jest współpraca z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, gdyż umożliwia finansowanie leasingiem inwestycji przeznaczonych na rozwój czy modernizację firm. Dla osób prowadzących biznesy to ogromne wsparcie, ale także sygnał, że o nich pamiętamy i tworzymy produkty przez nich oczekiwane” – powiedział Leszek Skiba, prezes zarządu Banku Pekao S.A.

W ramach umowy co najmniej 20 proc. kwoty finansowania ma być przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz działania promujące równość płci. Kolejne 20 proc. przyznanego kredytu będzie wydatkowane na inwestycje wspierające ochronę klimatu i zrównoważony rozwój środowiska, w tym na zakup pojazdów niskoemisyjnych. Wspieranie tego typu inwestycji może pomóc w redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz przyczynić się do osiągnięcia celu określonego w Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu do 2040 r.

„Małe i średnie przedsiębiorstwa, spółki o średniej kapitalizacji oraz sektor publiczny to podmioty najbardziej dotknięte przez pandemię Covid-19. Dlatego bardzo ważne jest, by poszerzać ofertę finansowania w tych segmentach. Cieszy nas, że za pośrednictwem tak doświadczonego partnera, jakim jest Bank Pekao, będziemy mogli wspierać te sektory” – wyjaśnia prof. Teresa Czerwińska, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Finansowanie oferowane przez Pekao Leasing we współpracy z EBI może być przeznaczone na inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, jak np. wydatki na badania i rozwój. Całkowity koszt pojedynczego przedsięwzięcia nie powinien przekraczać 25 mln EUR, a wsparcie EBI sięgnąć może do 100 proc. kosztów inwestycji, nie więcej jednak niż do kwoty 12,5 mln EUR.

Pekao Leasing koncentruje się na finansowaniu inwestycji w segmentach SME (w ujęciu EU), zwłaszcza w finansowaniu maszyn i urządzeń.

„Pekao Leasing ma bardzo dobre doświadczenia ze współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Patrząc na zwyżkę produkcji przemysłowej i wzrost finansowania udzielanego klientom przez Pekao Leasing w ostatnich kwartałach, jesteśmy przekonani, że środki trafią szybko do polskich przedsiębiorców” – podkreślił Szymon Kamiński, prezes zarządu Pekao Leasing.

Współpraca EBI i Pekao Leasing rozpoczęła się w 2005 r., a wartość zawartych dotychczas umów kredytowych przekroczyła już 700 mln EUR. Jest to ósma umowa kredytowa podpisana przez EBI i Pekao Leasing. Nowa transakcja stanowi kontynuację i rozwinięcie tej wieloletniej współpracy.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Komentarze

Dodaj komentarz