Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów Grupa PGE wzięła udział w międzynarodowym badaniu CDP w zakresie ochrony klimatu i gospodarki wodnej. Udział w badaniu miał zarazem na celu określenie punktu startowego dla Grupy w tych obszarach, będąc podstawą do intensyfikacji działań ograniczających wpływ PGE na środowisko naturalne.

Udział w dobrowolnym badaniu CDP był odpowiedzią na oczekiwania inwestorów, dla których rosnące znaczenie ma zarządzanie wpływem na środowisko. Grupa PGE uczestniczyła w nim po raz pierwszy uzyskując ocenę D (ang. Disclosure, czyli ujawnienie) w przypadku pytań związanych ze zmianami klimatu oraz ocenę C, która oznacza świadomość środowiskową w przypadku zarządzania gospodarką wodną.

„Biorąc udział w badaniu CDP nasza Grupa dała jasny sygnał, że jest otwarta na dialog dotyczący kwestii środowiskowych i ważna jest dla nas przejrzystość działań, szczególnie w kwestiach klimatycznych. Pełniąc rolę lidera zrównoważonej transformacji energetycznej w Polsce, jesteśmy świadomi naszej obecnej pozycji i stojących przed nami wyzwań związanych z zeroemisyjnością, które określiliśmy w nowej strategii ogłoszonej w październiku ubiegłego roku” – podkreśla Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W ramach badania zgromadzono dane służące do odpowiedzi na blisko 160 pytań – 96 z obszaru zmian klimatycznych i 61 związanych z gospodarką wodną. Przygotowaniem pytań, a następnie analizą odpowiedzi udzielonych w ankiecie zajmują się eksperci CDP (Carbon Disclosure Project) – organizacji typu non-profit, która zarządza globalnym systemem ujawniania informacji dla inwestorów, firm, miast, stanów i regionów w celu monitorowania ich wpływu na klimat.

PGE jest jedną z nielicznych polskich firm, która podjęła decyzję o rozpoczęciu raportowania zarządzania kwestiami klimatycznymi i gospodarką wodną, dołączając do inicjatywy CDP. Udział umożliwił Grupie PGE zdobycie nowych kompetencji, które posłużą do jeszcze lepszego raportowania kwestii niefinansowych w kolejnych latach. Dzięki temu, PGE łatwiej będzie sprostać wymogom związanym z obligatoryjnymi analizami działalności, zgodnymi z taksonomią UE i standardami zrównoważonego raportowania. Ponadto, dzięki równoległej realizacji projektu liczenia śladu węglowego Grupy PGE, możliwe będzie zwiększenie zakresu ujawnianych informacji o wpływie organizacji na klimat. Niezależnie od wymiaru informacyjnego przełoży się to na wykorzystanie tych danych przy określaniu i realizacji planów rozwojowych Grupy PGE.

Źródło informacji: PGE Polska Grupa Energetyczna

żródło: pap mediaroom

Komentarze

Dodaj komentarz