Pierwszy po wakacjach Dzień Informacyjny Innovation Coach odbędzie się w formule online, w czwartek, 15 września 2022 r. Podczas spotkania, przy wsparciu ekspertów Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Urzędu Patentowego RP oraz Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN eksperci opowiedzą jak wykreować swoją pierwszą innowację oraz jak chronić własność intelektualną już istniejących rozwiązań. Uczestnicy dowiedzą się również, jakie są i będą w przyszłości możliwości uzyskania dofinansowania na działalność B+R+I ze środków Unii Europejskiej. Początkiem starań o wsparcie unijne może być projekt Innovation Coach, o którym więcej opowiedzą eksperci oraz uczestniczący w nim przedsiębiorcy.

Reprezentująca Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – zastępca dyrektora w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju – Patrycja Zeszutek, przybliży dane na temat Instrumentu STEP (Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt) oraz opowie o nowym Programie na lata 2021-2027 – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Prezes Urzędu Patentowego RP – Edyta Demby-Siwek podzieli się informacjami na temat korzyści płynących z ochrony własności intelektualnej dla przedsiębiorców, natomiast ekspert Centrum Projektów Badawczych UE Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN opowie o prawnych aspektach udziału w Innovation Coach w kontekście ochrony pomysłów.

Przedstawicielka Centrum Projektów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN – Anna Sęk, która koordynuje projekt Innovation Coach, przedstawi uczestnikom możliwości związane z rozpoczęciem prac badawczych, rozwojowych i innowacyjnych dzięki wparciu coachów innowacji.

Agenda konferencji obejmie następujące zagadnienia:

• aktualna oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (w tym instrument STEP – Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt) oraz plany finansowania innowacji w nowym Programie na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki,

• szczegółowa oferta projektu Innovation Coach wraz z historiami sukcesu uczestników,

• rola coacha innowacji we wspieraniu prac badawczo-rozwojowych w polskich firmach.

Innovation Coach to kompleksowa, bezpłatna usługa wsparcia polskich przedsiębiorców w pierwszych krokach na drodze do innowacji. Dzięki indywidualnym konsultacjom z ekspertem branżowym przedsiębiorcy mają szansę wykreować pomysł na wdrożenie innowacji i pozyskać wiedzę o sfinansowaniu takiej działalności. Warunkiem uczestnictwa w coachingu innowacji jest brak doświadczenia w realizowaniu projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych oraz pozyskiwaniu funduszy publicznych na ten cel. Firma musi być także zarejestrowana w Polsce.

Dokładny program konferencji i rejestracja jest dostępna pod linkiem: https://www.innovationcoach.pl/wydarzenie/99-pierwsza-innowacja-jak-ja-ochronic.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, spotkanie odbędzie się formule online, wymagana rejestracja.

Organizatorem projektu Innovation Coach jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w partnerstwie z Centrum Projektów Badawczych UE przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN.  

Konferencja finansowana ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Źródło informacji: CPB UE, IPPT PAN

Źródło informacji: CPB UE, IPPT PANPierwsza innowacja – jak ją ochronić?

Pierwszy po wakacjach Dzień Informacyjny Innovation Coach odbędzie się w formule online, w czwartek, 15 września 2022 r. Podczas spotkania, przy wsparciu ekspertów Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Urzędu Patentowego RP oraz Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN eksperci opowiedzą jak wykreować swoją pierwszą innowację oraz jak chronić własność intelektualną już istniejących rozwiązań. Uczestnicy dowiedzą się również, jakie są i będą w przyszłości możliwości uzyskania dofinansowania na działalność B+R+I ze środków Unii Europejskiej. Początkiem starań o wsparcie unijne może być projekt Innovation Coach, o którym więcej opowiedzą eksperci oraz uczestniczący w nim przedsiębiorcy.

Reprezentująca Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – zastępca dyrektora w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju – Patrycja Zeszutek, przybliży dane na temat Instrumentu STEP (Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt) oraz opowie o nowym Programie na lata 2021-2027 – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Prezes Urzędu Patentowego RP – Edyta Demby-Siwek podzieli się informacjami na temat korzyści płynących z ochrony własności intelektualnej dla przedsiębiorców, natomiast ekspert Centrum Projektów Badawczych UE Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN opowie o prawnych aspektach udziału w Innovation Coach w kontekście ochrony pomysłów.

Przedstawicielka Centrum Projektów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN – Anna Sęk, która koordynuje projekt Innovation Coach, przedstawi uczestnikom możliwości związane z rozpoczęciem prac badawczych, rozwojowych i innowacyjnych dzięki wparciu coachów innowacji.

Agenda konferencji obejmie następujące zagadnienia:

• aktualna oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (w tym instrument STEP – Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt) oraz plany finansowania innowacji w nowym Programie na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki,

• szczegółowa oferta projektu Innovation Coach wraz z historiami sukcesu uczestników,

• rola coacha innowacji we wspieraniu prac badawczo-rozwojowych w polskich firmach.

Innovation Coach to kompleksowa, bezpłatna usługa wsparcia polskich przedsiębiorców w pierwszych krokach na drodze do innowacji. Dzięki indywidualnym konsultacjom z ekspertem branżowym przedsiębiorcy mają szansę wykreować pomysł na wdrożenie innowacji i pozyskać wiedzę o sfinansowaniu takiej działalności. Warunkiem uczestnictwa w coachingu innowacji jest brak doświadczenia w realizowaniu projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych oraz pozyskiwaniu funduszy publicznych na ten cel. Firma musi być także zarejestrowana w Polsce.

Dokładny program konferencji i rejestracja jest dostępna pod linkiem: https://www.innovationcoach.pl/wydarzenie/99-pierwsza-innowacja-jak-ja-ochronic.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, spotkanie odbędzie się formule online, wymagana rejestracja.

Organizatorem projektu Innovation Coach jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w partnerstwie z Centrum Projektów Badawczych UE przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN.  

Konferencja finansowana ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Źródło informacji: CPB UE, IPPT PAN

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Komentarze

Dodaj komentarz