PKO BP i KUKE oferują firmom zabezpieczenie do 80 proc. kredytu na inwestycje krajowe generujące eksport

PKO Bank Polski i Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) zawarły umowę o współpracy w zakresie płatniczych gwarancji ubezpieczeniowych, zabezpieczających do 80 proc. kredytu udzielonego na realizację inwestycji krajowych generujących eksport. Gwarantem jest Skarb Państwa.

„To rozwiązanie przyczyni się do rozwoju działalności eksportowej naszych klientów” – przekonuje Marcin Eckert, wiceprezes PKO Banku Polskiego.

KUKE wprowadziło w tym roku system nowatorskich rozwiązań wzmacniających pozycję konkurencyjną polskich firm w rywalizacji na międzynarodowych rynkach. Umowa o współpracy pomiędzy PKO BP i KUKE jest elementem nowego systemu wsparcia eksporterów, z którego mogą korzystać przedsiębiorstwa w zaledwie kilku europejskich krajach.

„Ekspansja polskich firm na zagranicznych rynkach przyczynia się do utrzymania dobrej kondycji polskiej gospodarki. Dlatego PKO BP oferuje eksporterom konkretne produkty. Jestem przekonany, że to rozwiązanie przyczyni się do rozwoju działalności eksportowej naszych klientów, umożliwiając im nowe inwestycje” – podkreślił wiceprezes PKO BP.

Dla PKO BP KUKE jest partnerem, z którym może dzielić się ryzykiem transakcji, a dzięki gwarancjom Skarbu Państwa bank nie musi tworzyć rezerw na udzielone finansowanie.

W opinii Janusza Władyczaka, prezesa zarządu KUKE, scedowanie na KUKE ryzyka pozwala bankom zaproponować wyższe limity klientom, a ci z kolei mogą przeznaczyć środki na rozwinięcie potencjału eksportowego poprzez inwestycje w nowe urządzenia, hale czy inny majątek trwały. A dodatkowe finansowanie z banku, dostępne dzięki gwarancjom KUKE, może zostać wykorzystane na bieżącą produkcję i potrzeby obrotowe.

„Bywa, że mniejsze podmioty borykają się z brakiem odpowiednich zabezpieczeń kredytowych i nie mogą w pełni wykorzystać rynkowych szans. Z kolei potrzeby większych firm mogą czasem przekraczać zdolności kredytowe instytucji finansującej. Poprzez udzielanie gwarancji dla kredytów inwestycyjnych będziemy wspierać polskich przedsiębiorców” – zaznaczył Władyczak.

Gwarancje dla kredytów na inwestycje zlokalizowane w Polsce są oferowane zarówno firmom, które już eksportują, jak i podmiotom, które dzięki inwestycjom dopiero szykują się do ekspansji na rynkach zagranicznych.

Z gwarancji mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które finansują w PKO BP inwestycje krajowe generujące eksport. Gwarancja może zabezpieczać do 80 proc. kredytu, a minimalna kwota gwarancji wynosi 4 mln zł.

Klient, który chce otrzymać gwarancję musi spełnić jeden z dwóch warunków: suma przychodów ze sprzedaży eksportowej w wybranych trzech z pięciu ostatnich lat stanowi nie mniej niż 20 proc. sumy przychodów ze sprzedaży lub inwestycja generuje min. 20 proc. przychodów z eksportu w ciągu 3 lat po jej ukończeniu.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Komentarze

Dodaj komentarz