Do 30 września 2022 roku ma powstać spółka Central Post-trade Solutions, w wyniku połączenia polskiej Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych i węgierskiego Keller CCP – wynika z podpisanego 16 grudnia br. listu intencyjnego, którego sygnatariuszami są Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), Towarowa Giełda Energii (TGE) oraz ze strony węgierskiej: Narodowy Bank Węgier i GPW w Budapeszcie – właściciele łączących się spółek. Celem porozumienia jest stworzenie środkowoeuropejskiej, regionalnej izby rozliczeniowej.

Porozumienie term sheet (red. zestawienie kluczowych warunków biznesowych) zakłada, że po powołaniu Central Post-trade Solutions, strona polska będzie większościowym akcjonariuszem spółki.

„Dla naszej grupy kapitałowej jest to absolutnie przełomowe wydarzenie. Liczę na to, że Towarowa Giełda Energii szybko przejdzie do finalnej umowy, nastąpi szybka integracja od strony systemowej i ta nowa oferta produktowa trafi na rynek. A to zmieni oblicze Trójmorza, środkowej Europy w zakresie infrastruktury transakcyjnej” – powiedział Marek Dietl, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Obecnie GPW ma 100 proc. kapitału zakładowego TGE oraz pośrednio za pośrednictwem TGE 100 proc. kapitału zakładowego Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych.

„Dziękuję naszym węgierskim przyjaciołom, że dzięki nim możemy się wybrać w taką wspaniałą podróż, jaką jest zaoferowanie Europie Środkowej kompleksowego rozwiązania rozliczeniowego opartego o dwie spółki” – dodał prezes GPW.

Satysfakcję z zawartej umowy wstępnej wyraził również Richard Végh, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Budapeszcie, która wraz z Narodowego Bankiem Węgier posiada 100 proc. udziałów w Keller CCP.

„To jest dla nas cudowny dzień, kiedy podpisaliśmy list intencyjny i tworzymy inicjatywę środkowoeuropejską. Dla giełdy nasze udziały w Kellerze, to jest inwestycja o bardzo wysokim znaczeniu, dlatego że wszyscy dążą do tego, aby w sposób zintegrowany funkcjonować wzdłuż łańcucha wartości. Daje nam to przewagę konkurencyjną – wskazywał Richard Végh. – Przedmiotem tego porozumienia jest tworzenie holdingu spółek rozliczeniowych w naszym regionie. Traktujemy je jako doskonałą okazję na współpracę międzynarodową i to będzie świetny przykład dla innych państw w naszym regionie” – podkreślił.

Zdaniem Adama Młodkowskiego, wiceprezesa zarządu TGE jest to projekt perspektywiczny, wyznaczający zupełnie nowe kierunki rozwoju.

„Podpisanie listu intencyjnego jest pierwszym krokiem i mamy świadomość tego, że w najbliższych miesiącach jest przed nami dużo pracy, m.in. kwestia przeprowadzenia wycen i analiz oraz poszukiwania synergii w obszarze przychodowym i kosztowym. Jestem jednak przekonany, że te prace zakończą się pozytywnie” – zaznaczył Młodkowski.

Połączenie się IRGiT i Keller stworzy nowe możliwości biznesowe w regionie środkowej Europy, a także lepszą ochronę przed zagraniczną konkurencją oraz wykreowanie wspólnych produktów i usług.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Udostępnij w mediach społecznościowych

Komentarze

Dodaj komentarz