Myślisz o założeniu własnego biznesu, ale hamulcem jest brak środków? Twój pomysł nie musi zostać zagospodarowany przez kogoś innego – możesz go zrealizować, znajdując zewnętrzne źródło finansowania i uruchamiając dźwignię finansową. Dowiedz się więcej.

Na czym polega dźwignia finansowa?

Z terminem „dźwignia finansowa” mają styczność głównie inwestorzy – to jedno z podstawowych narzędzi, które muszą oni opanować nie tylko w teorii, ale również w praktyce. Czym jest dźwignia finansowa? W ujęciu inwestycyjnym to rozwiązanie pozwalające inwestować przy niewielkim wkładzie. Korzystając z dźwigni uzyskanej od brokera, inwestor może kupić np. akcje za więcej środków, niż rzeczywiście posiada w portfelu.

Powyższy sposób rozumienia dźwigni finansowej nie wyczerpuje jednak tematu – dźwignia finansowa to również relacja kapitału własnego do środków pozyskanych z zewnątrz, czyli zaciągniętego zobowiązania. O dźwigni finansowej można zatem mówić w momencie zaciągnięcia przez przedsiębiorcę np. pożyczki, kredytu czy leasingu. Jeżeli przedsiębiorca ma do dyspozycji 20 000 zł, potrzebuje 100 000 zł (ma w planach inwestycję choćby w maszyny) i w tym celu korzysta np. z pożyczki, to dźwignia finansowa wynosi 1:5.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o dźwigni finansowej z perspektywy przedsiębiorcy (w tym o ryzyku, jakie się z nią wiąże), przejdź na tę stronę internetową: https://pragmago.pl/porada/co-to-jest-dzwignia-finansowa-i-jak-z-niej-skorzystac/.

Kiedy skorzystać z pożyczki lub kredytu?

Z pożyczek i kredytów bankowych korzystają firmy o różnym stażu – w ten sposób pozyskują środki na działalność i mogą zwiększyć rentowność kapitału własnego (ROE). Jednak nie zawsze wykorzystanie dźwigni finansowej jest opłacalne – kluczowa jest relacja kapitału obcego do własnego. Wykorzystanie efektu dźwigni finansowej wcale nie musi zatem okazać się korzystne dla przedsiębiorstwa.

Kiedy warto korzystać z pożyczek i kredytów, aby rozwijać prowadzoną działalność gospodarczą? Na uwadze trzeba mieć, że:

  • zaciągnięcie pożyczki czy kredytu może umożliwić firmie rozwój – pozytywny efekt dźwigni jest widoczny, gdy dochodzi do poprawy rentowności biznesu i ma to miejsce, gdy wskaźnik dźwigni ma wartość większą niż 1;
  • zarówno pożyczka, jak i kredyt mogą być źródłem problemów finansowych firmy – dzieje się tak wówczas, gdy odsetki naliczane przez bank powodują spadek rentowności kapitału własnego; wówczas też mówi się o negatywnym efekcie dźwigni finansowej.

W jakich sytuacjach korzystny może być leasing?

Finansowanie zewnętrzne nie ogranicza się wyłącznie do pożyczek i kredytów – wielu przedsiębiorców nieprzypadkowo korzysta z leasingu. Po pierwsze, w ten sposób również można uzyskać pozytywny efekt dźwigni finansowej. To jednak nie wszystko, bo leasing – w odróżnieniu od pożyczek i kredytów – może być też opłacalny ze względów podatkowych. Stąd też wielu przedsiębiorców finansuje w ten sposób zakup firmowego samochodu czy urządzeń.

Różnic między pożyczką i kredytem a leasingiem jest jednak więcej. Kupując np. wyposażenie za środki pozyskane z kredytu, przedsiębiorca staje się ich właścicielem. W przypadku leasingu nie jest to jedyny scenariusz – przedmiot leasingu może wciąż pozostawać własnością leasingodawcy. Dodatkowo w wielu przypadkach leasing może okazać się rozwiązaniem tańszym niż kredyt.

Udostępnij w mediach społecznościowych

Komentarze

Dodaj komentarz