Sprzedaż przez internet pomimo ogromnej popularności czasami wciąż wzbudza pewne wątpliwości, jeśli chodzi o wymogi prawa. Niektórzy zastanawiają się, czy podlega tym samym przepisom, co sprzedaż tradycyjna. Szczególnie dużo kontrowersji wzbudza kwestia „sprzedaż internetowa a kasa fiskalna”. Co trzeba o niej wiedzieć? Czy obowiązek kasy fiskalnej dotyczy sklepów internetowych? Sprawdź!

Sprzedaż internetowa a kasa fiskalna – skąd te kontrowersje?

W przypadku chęci prowadzenia tradycyjnego sklepu, straganu, stoiska itp. w zasadzie oczywisty wydaje się fakt, że będzie to wymagało stosowania kasy fiskalnej. Polacy przyzwyczaili się już bowiem do tego, że każda sprzedaż musi być rejestrowana. Dlaczego więc kwestia „sprzedaż internetowa a kasa fiskalna” wzbudza takie wątpliwości

Jest na to proste wytłumaczenie – przepisy nie zawsze miały obecny kształt. Do niedawna przy sprzedaży internetowej (przy zachowaniu pewnych warunków) nie miał zastosowania obowiązek kasy fiskalnej. Regulacje jednak zmieniono, w związku z czym różnica pomiędzy sprzedażą tradycyjną a internetową już nie występuje.

Obowiązek kasy fiskalnej – kiedy trzeba mieć kasę fiskalną?

Wbrew pozorom sprawa jest bardzo prosta. Obowiązek kasy fiskalnej dotyczy co do zasady wszystkich przedsiębiorców. Ma zastosowanie zarówno przy sprzedaży tradycyjnej, jak i przy sprzedaży internetowej, dotyczy tak towarów, jak i usług. Obecnie zastosowanie mają jedynie dwa wyjątki od tej reguły – związane z wysokością sprzedaży lub rodzajem sprzedawanych towarów.

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej – wyjątki

Kiedy obowiązują wspomniane wyżej wyjątki? Jeden z nich dotyczy wartości sprzedaży. Jeżeli wartość sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych w danym roku podatkowym nie przekracza 20 000 zł (bez uwzględnienia w niej wartości podatku VAT), obowiązek kasy fiskalnej nie ma zastosowania. Oznacza to zatem przychody w wysokości maksymalnie 1667 zł miesięcznie. Warto wiedzieć, że do tej kwoty nie wliczają się sumy uzyskane z tytułu: sprzedaży nieruchomości, środków trwałych oraz wartości prawnych i niematerialnych.

Co dzieje się po przekroczeniu wskazanego limitu? Firma musi wprowadzić rejestrację za pomocą kasy fiskalnej – ma na to 2 miesiące. Warto również wiedzieć, że ten wyjątek nie ma zastosowania do wszystkich rodzajów działalności. Niektóre z nich (polegające np. na dostawach gazu płynnego, sprzedaży części do silników, komputerów i wyrobów elektronicznych, usług prawniczych, fryzjerskich czy kosmetycznych) są objęte obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej niezależnie od wysokości przychodów. Pełną listę typów działalności niepodlegających zwolnieniu można znaleźć w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Z obowiązku kasy fiskalnej są za to zwolnione inne typy działalności – również niezależnie od wysokości przychodów. Ich lista jest jednak bardzo krótka – obejmuje tylko 33 pozycje. Dotyczą one przede wszystkim usług. Jest dostępna jako załącznik do wspomnianego wyżej Rozporządzenia. Warunkiem zastosowania tego wyjątku od obowiązku posiadania kasy fiskalnej jest pochodzenie co najmniej 80% całkowitej wartości sprzedaży z działalności objętej wyjątkiem.

Sprzedaż internetowa a kasa fiskalna – te przepisy już nie obowiązują!

Wspomniane powyżej dawne przepisy dotyczące obowiązku posiadania kasy fiskalnej to główne źródło kontrowersji w tym temacie. Co dokładnie mówiły? Zgodnie z nimi możliwe było prowadzenie sklepu internetowego bez konieczności rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej, jeśli były spełnione następujące warunki:

  • sprzedaż była prowadzona wyłącznie w systemie wysyłkowym, 
  • dostawca towaru otrzymał zapłatę w całości bezgotówkowo (za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej)
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynikało, za jaką konkretnie czynność otrzymana została zapłata i na czyją rzecz została dokonana. 

W praktyce obowiązek kasy fiskalnej nie dotyczył zatem większości sklepów internetowych. Należy jednak pamiętać, że dziś te przepisy już nie obowiązują, a na kasie musi być rejestrowana każda sprzedaż – także ta realizowana online.

Komentarze

Dodaj komentarz