Szybki wzrost ruchu w roamingu od czerwca 2017 r. dowodzi, że zniesienie dodatkowych opłat roamingowych uwolniło niewykorzystany popyt na usługi mobilnej transmisji danych wśród osób podróżujących po 27 krajach UE – wskazano w analizie Think Tanku Parlamentu Europejskiego.

We wstępie raportu dotyczącego rozporządzenia ws. roamingu Think Tank PE powołał się na badanie Eurobarometru z 2020 r., które wykazało, że „połowa Europejczyków posiadających telefon komórkowy w ciągu ostatnich dwóch lat podróżowała do innego państwa unijnego”. „Dzięki obowiązującym przepisom unijne opłaty roamingowe zakończyły się 15 czerwca 2017 r. i od tego czasu prawie 170 mln obywateli mogło korzystać z systemu >>Roam like at Home<< (RLAH), płacąc za usługi roamingu ceny krajowe i pozostając w kontakcie z bliskimi podczas podróży w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, a także Islandię, Liechtenstein i Norwegię” – napisano.

Jak podkreślili eksperci, „stosowanie zasady RLAH okazało się sukcesem, ponieważ znacznie więcej osób korzysta z urządzeń mobilnych podczas podróży do innych krajów UE/EOG”. „Np. wykorzystanie transmisji danych w roamingu latem 2019 r. wzrosło 17-krotnie w porównaniu z latem poprzedzającym zniesienie dopłat roamingowych. Szybki wzrost ruchu w roamingu od czerwca 2017 r. dowodzi, że zniesienie dodatkowych opłat roamingowych uwolniło niewykorzystany popyt na usługi mobilnej transmisji danych wśród osób podróżujących po 27 krajach członkowskich UE, a także Islandii, Liechtensteinie i Norwegii” – podali.

W analizie zwrócono uwagę, że „rynek łączności ruchomej w UE pozostaje rozdrobniony”, a „pandemia uwypukliła znaczenie solidnej, szybkiej infrastruktury cyfrowej”. „Coraz częściej wdrażana jest nowa generacja technologii mobilnych, takich jak 5G. Warto również wziąć pod uwagę, że te szybkie sieci powinny być dostępne za granicą. Według danych Eurobarometru, 33 proc. badanych wskazało, że w trakcie podróży za granicę w obszarze UE korzystali z mniejszej prędkości mobilnego internetu niż ta, którą zwykle mają w domu, a zdaniem 28 proc. respondentów standard sieci był niższy niż w domu (np. 3G zamiast 4G)” – czytamy.

Autorzy raportu przypomnieli, że po pięciu latach od wdrożenia rozporządzenia ws. roamingu Komisja Europejska musi dokonać jego przeglądu.

„Wniosek Komisji przekształca obecne unijne rozporządzenie w sprawie roamingu, upraszczając strukturę istniejących przepisów i wprowadzając kilka zmian. Nowe rozporządzenie ma m.in. przedłużyć o 10 lat okres obowiązywania obecnych przepisów, które wygasają w 2022 r. Dostosuje ono również maksymalne opłaty hurtowe w celu zapewnienia trwałości świadczenia detalicznych usług roamingu po cenach krajowych” – wyjaśnili.

Według nich, „nowe przepisy mają na celu zapewnienie obywatelom i przedsiębiorstwom takiej samej jakości usług, z jakiej korzystają w domu”. „Oznacza to, że jeśli w ramach abonamentu mają dostęp do szybkości 4G, a w coraz większym stopniu do 5G, nie powinni mieć do czynienia z niższymi prędkościami sieci w roamingu, bez względu na to, gdzie sieci te są dostępne (…). Dostawcy usług roamingu powinni ponadto określić w umowach z użytkownikami końcowymi poziom jakości usług, jakiego można oczekiwać w roamingu w UE” – poinformowali.

Zgodnie z art. 109 Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej – czytamy – proponowane rozporządzenie ma zapewnić „klientom korzystającym z roamingu dostęp do usług alarmowych oraz możliwość korzystania z płynnej i bezpłatnej transmisji lokalizacji dzwoniącego, w tym za pośrednictwem środków innych niż połączenia głosowe, takich jak wiadomości tekstowe lub aplikacje alarmowe”. „Prócz tego podróżni powinni być informowani o sposobach dotarcia do służb ratowniczych, m.in. przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych w odwiedzanym kraju UE” – zaznaczono.

Dodano, że „nowe przepisy dotyczące roamingu wymagają od operatorów przejrzystości w zakresie potencjalnych kosztów korzystania z usług dodanych, czyli zapewnienia konsumentom wystarczających informacji o zwiększonych kosztach, które mogą ponieść”. „Podróżni powinni mieć pewność, że będą mogli dzwonić na numery, aby uzyskać dostęp do usług o wartości dodanej, takich jak centra pomocy technicznej, obsługa klienta linii lotniczych lub towarzystwa ubezpieczeniowe” – stwierdzono.

W analizie wskazano, że „w PE sprawa została przydzielona Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii”. „Sprawozdanie komisji zostało przyjęte 14 października 2021 r., a mandat do negocjacji trójstronnych zatwierdzono na posiedzeniu plenarnym w kolejnym tygodniu. Rada uzgodniła swoje stanowisko 16 czerwca 2021 r. Współustawodawcy osiągnęli tymczasowe porozumienie w sprawie tekstu 9 grudnia 2021 r. Zgodnie z tym porozumieniem, które musi teraz zostać formalnie przyjęte, system RLAH zostanie przedłużony na kolejnych 10 lat” – podsumowano.

Źródło informacji: PAP Mediaroom

Komentarze

Dodaj komentarz