Należy wprowadzić sankcje w związku z zagraniczną ingerencją i kampaniami dezinformacyjnymi, a władze krajowe powinny rozważyć cofnięcie licencji organizacjom rozpowszechniającym propagandę obcych państw – to niektóre z rekomendacji przyjętych przez komisję europarlamentu ds. walki z dezinformacją.

Specjalna komisja europarlamentu ds. ingerencji zagranicznych (INGE), która przez ostatnie półtora roku analizowała w jaki sposób obce siły manipulują informacjami i ingerują w Unii w celu podważenia procesów demokratycznych doszła do wniosku, że podmioty działające w złych intencjach mogą, bez obawy o konsekwencje, wpływać na wybory, przeprowadzać ataki cybernetyczne, rekrutować byłych wysokich rangą polityków i szerzyć polaryzację w debacie publicznej.

W przyjętym przez komisję sprawozdaniu zwrócono uwagę, że panuje ogólny brak świadomości skali ingerencji z zagranicy i manipulacji informacją, dokonywanych w przeważającej mierze przez Rosję i Chiny. Dodatkowo pogłębiają go luki prawne i niedostateczna koordynacja między krajami UE

Autorzy raportu wskazali przy tym, że w trwającej wojnie z Ukrainą rząd rosyjski pokazał, że „informacja może być bronią”, ponieważ Rosja szerzy „ze złą wolą dezinformację o niespotykanej dotąd skali”, aby oszukać swoich obywateli i społeczność międzynarodową w sprawie wojny.

Dlatego europarlament z zadowoleniem przyjął wprowadzony niedawno w całej UE zakaz działalności rosyjskich mediów propagandowych, takich jak Sputnik TV i RT.

„Przez dwadzieścia lat, karmione mitem końca historii, przekonane, że nie mają już wrogów, elity europejskie wykazywały się zadziwiającą naiwnością i zawinioną lekkomyślnością. Ta komisja, powołana, by położyć kres tej indolencji, pracowała nad przebudzeniem Europy, tak by nasze demokracje nauczyły się bronić” – powiedział francuski europoseł Raphaël Glucksmann (S&D).

Z kolei łotewska eurodeputowana Sandra Kalniete (PPE) podkreśliła, że w czasie, gdy na Ukrainie trwa wojna, platformy internetowe i firmy technologiczne powinny zająć stanowisko, zawieszając konta, które zaprzeczają, gloryfikują lub usprawiedliwiają agresję, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Jej zdaniem w dłuższej perspektywie UE potrzebuje jasnej strategii ze strony Komisji Europejskiej oraz prawdziwie wiążących przepisów unijnych dotyczących odpowiedzialności i przejrzystości platform internetowych.

„Odporność musi być naszą tarczą ochronną – powinniśmy masowo inwestować we wspieranie niezależnych mediów wysokiej jakości, także w krajach sąsiadujących z UE” – dodała eurodeputowana

W przyjętym sprawozdaniu europarlament wezwał Unię do opracowania wspólnej strategii, dzięki której łatwiej byłoby zmierzyć się dezinformacją i propagandą obcych państw. Według europosłów działania mogłyby obejmować wprowadzenie konkretnych sankcji związanych z zagraniczną ingerencją i kampaniami dezinformacyjnymi.

PE zależy też, by zaangażować organizacje społeczeństwa obywatelskiego w zwiększanie świadomości społecznej i rozpowszechnianie ogólnych informacji. Wskazują jako przykład strategię stosowną na Tajwanie. Podkreślają ponadto, że potrzebna jest globalna współpraca z partnerami o podobnych poglądach.

Inne zalecenia PE dotyczą m.in. możliwości cofnięcia licencji organizacjom rozpowszechniającym propagandę obcych państw. Zaproponowano też zmuszenie platform mediów społecznościowych, które służą jako nośniki zagranicznej ingerencji, do zaprzestania promowania nieautentycznych kont, które przyczyniają się do rozprzestrzeniania szkodliwej zagranicznej ingerencji, także w językach innych niż angielski.

Wskazano też na potrzebę wprowadzenia utrudnień umożliwiających zagranicznym podmiotom zatrudnianie byłych czołowych polityków po zakończeniu przez nich pracy.

Zdaniem europosłów należy także jak najszybciej poprawić bezpieczeństwo cybernetyczne i sporządzić wykaz oprogramowania do nielegalnej inwigilacji, takiego jak Pegasus.

Źródło informacji: EuroPAP News

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Komentarze

Dodaj komentarz