Kursy online (np. specjalistyczne kursy SEP) są sposobem na zdobycie niezbędnej wiedzy do pracy. Coraz więcej osób zaczyna dostrzegać ich korzyści. Osoby z uprawnieniami SEP są bardzo wartościowe dla firm, które poszukują pracowników. Co dają uprawnienia SEP? Jakie możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności zapewniają szkolenia w tym zakresie? Co warto wiedzieć na temat uprawnień SEP? Odpowiadamy w naszym artykule!

  1. Uprawnienia SEP – uprawnienia energetyczne
  2. Szkolenia SEP – podstawowe informacje

Szkolenia są prowadzone na terenie całej Polski (możemy również zdobyć online uprawnienia SEP).

Uprawnienia SEP – uprawnienia energetyczne

Uprawnienia SEP to kwalifikacje elektroenergetyczne (uprawnienia elektryczne). Dzięki nim jest możliwa praca przy urządzeniach elektrycznych. SEP jest skrótem oznaczającym „Stowarzyszenie Elektryków Polskich”. Przyznaje ono uprawnienia, jak również zrzesza techników i inżynierów z branży oraz osoby, które dopiero kształcą się w celu zdobycia niezbędnych umiejętności.
Uprawnienia SEP możemy podzielić na różne grupy. Uprawnienia G1 to przede wszystkim eksploatacja lub dozór urządzeń elektrycznych i sieci elektroenergetycznych wytwarzających. G2 to energetyka i sieci cieplne. Z kolei G3 to uprawnienia w zakresie urządzeń gazowych. Osoba, która ma uprawnienia SEP, może dokonywać np. montażu, obsługi, konserwacji, zabezpieczeń, czy naprawy urządzeń energetycznych, gazowych lub elektrycznych.


Posiadanie uprawnień SEP jest często niezbędnym wymogiem w trakcie procesu rekrutacji. Pozyskanie takich uprawnień ułatwia zdobycie lepszej pracy! Sam kurs SEP pomaga również dokształcić się w zakresie nowych rozwiązań technicznych oraz nowych technologii. Tym samym kursanci zdobywają wiedzę, którą mogą wykorzystać w wielu zawodach. Uprawnienia SEP są także przydatne m.in. w zawodzie elektryka, w branży przemysłowej i budowlanej, w przemyśle motoryzacyjnym, jak również przy projektowaniu i tworzeniu podzespołów elektronicznych. Uprawnienia SEP warto rozważyć nie tylko, gdy jest się elektrykiem, ale również w sytuacji, gdy jest się osobą, która dopiero myśli o rozpoczęciu pracy w tym fachu.
Audytor energetyczny musi mieć wykształcenie techniczne w zakresie energetyki, inżynierii środowiska, budownictwa, architektury albo jeszcze innych kierunków powiązanych z budownictwem. Wśród audytorów znajdują się osoby, które ukończyły kursy szkoleniowe (np. kurs audytów energetycznych), studia albo studia podyplomowe.

Szkolenia SEP – podstawowe informacje

Posiadacze uprawnień elektrycznych do 1kV mogą obsługiwać, konserwować i remontować szeroko rozumiane urządzenia elektryczne, instalacje, zespoły prądotwórcze, elektryczne sieci trakcyjne, sprzęt do elektrolizy itd., a także prowadzić prace kontrolno-pomiarowe w sieciach przesyłających oraz zużywających energię elektryczną.
Uprawnienia z grupy G2 to grupa uprawnień, która umożliwi Ci uzyskanie kompetencji do pracy przy takich elementach jak:

  • urządzenia i maszyny energetyczne;
  • instalacje ciepłownicze;
  • instalacje energetyczne;
  • instalacje i urządzenia wentylacyjne oraz klimatyzacyjne;
  • instalacje trakcyjne;
  • urządzenia oraz maszyny ciepłownicze;
  • sieci elektroenergetyczne.

Uzyskanie tych uprawnień wymaga odbycia szkolenia oraz zdania egzaminu przed komisją powołaną przez prezesa URE. Kursy SEP energetyczne są organizowane przy udziale wysoko wykwalifikowanej kadry, która na podstawie zdobytych kwalifikacji przygotuje Cię zarówno do zdania egzaminu jak i późniejszej pracy.

Udostępnij w mediach społecznościowych

Komentarze

Dodaj komentarz