Transformacja cyfrowa, zdrowie publiczne i osiągnięcie neutralności klimatycznej są wśród tematów, nad którymi Parlament Europejski będzie pracował w 2022 roku. Spodziewać należy się też rozpoczęcia rozmów na temat wprowadzenia „sprawiedliwej płacy minimalnej” w UE oraz kontroli realizacji planów odbudowy. Ponadto europosłowie wybiorą przewodniczącego PE na kolejne dwa i pół roku.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy

Europosłowie wezmą udział w Konferencji w sprawie przyszłości Europy, która ma umożliwić Europejczykom wpłynięcia na zmiany w UE. Konferencja powinna ustalić swoje wnioski w pierwszej połowie 2022 r., w oparciu o rekomendacje obywateli.

Transformacja cyfrowa

Parlament Europejski podkreśla, że będzie kontynuował prace nad aktem o usługach cyfrowych i aktem o rynkach cyfrowych, które mają chronić prawa użytkowników online, a także położyć kres nieuczciwym praktykom stosowanym przez duże platformy internetowe. PE przegłosował swoje stanowisko w sprawie aktu o rynkach cyfrowych w grudniu i ma rozpocząć negocjacje z krajami UE w pierwszej połowie roku. Oczekuje się, że przegłosuje swoje stanowisko ws. aktu o usługach cyfrowych na początku tego roku, a następnie przejdzie do negocjacji.

Eurodeputowani mają również przygotować swoje stanowisko w sprawie aktu o sztucznej inteligencji zaproponowanego przez Komisję Europejską w kwietniu 2021 roku. Europarlament apeluje o stworzenie kompleksowych ram prawnych dla technologii opartych na sztucznej inteligencji, które pobudzą europejską gospodarkę, jednocześnie chroniąc prawa podstawowe. Parlamentarna Komisja Specjalna ds. Sztucznej Inteligencji ma przedstawić swoje zalecenia dotyczące sposobów radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z wprowadzaniem tej technologii.

W 2022 r. PE chce także przyjąć przepisy, dzięki którym USB-C stanie się powszechnym standardem dla ładowarek do smartfonów i innych urządzeń mobilnych. Jeśli europosłowie osiągną porozumienie z rządami UE w tym roku, przepisy będą mogły wejść w życie w 2024 roku.

Ponadto negocjatorzy Parlamentu Europejskiego będą dążyć do porozumienia z Radą UE w sprawie szeregu przepisów dotyczących finansów cyfrowych, w tym kryptoaktywów, które mają wspierać innowacje i wdrażanie nowych technologii w finansach, przy jednoczesnej ochronie konsumentów i inwestorów.

Zdrowie

Europosłowie mają zgodzić się na wzmocnienie Europejskiej Agencji Leków, aby zwiększyć przejrzystość badań klinicznych w sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego oraz dla lepszego radzenia sobie z niedoborami leków i urządzeń medycznych.

Na początku tego roku PE ma również przyjąć sprawozdanie końcowe Komisji Specjalnej ds. Walki z Rakiem, zawierające zalecenia dotyczące sposobów na lepsze wspierania badań nad rakiem i profilaktyki oraz wzmocnienia europejskich systemów opieki zdrowotnej.

Osiągnięcie neutralności emisyjnej

Cele w zakresie emisji, energii odnawialnych i zrównoważonych paliw przyczynią się do realizacji planu, jakim jest osiągniecie przez UE do 2050 r. neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Stanowią one część pakietu legislacyjnego Komisji Europejskiej „Gotowi na 55″, który będzie przedmiotem debaty i głosowania w PE w 2022 roku.

Zrównoważona produkcja i stosowanie baterii

Oczekuje się, że w najbliższych latach wykorzystanie baterii gwałtownie wzrośnie, ponieważ mają one kluczowe znaczenie dla zaspokojenia popytu na stosowanie pojazdów z napędem elektrycznym i przejścia na energię odnawialną. W ramach nowego planu działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym oraz europejskiej strategii przemysłowej, Parlament Europejski będzie pracował nad przepisami dotyczącymi zrównoważonej produkcji i stosowania wszystkich baterii wprowadzanych na rynek UE oraz gospodarowania zużytymi bateriami .

Sprawiedliwe wynagrodzenia

PE deklaruje gotowość do rozpoczęcia w najbliższych miesiącach rozmów na temat przepisów ws. wprowadzenia „sprawiedliwej płacy minimalnej” we wszystkich krajach UE. W listopadzie 2021 r. europosłowie z zadowoleniem przyjęli propozycję Komisji Europejskiej w tej sprawie i przyjęli swoje stanowisko do negocjacji z państwami członkowskimi.

Zmniejszenie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn jest również priorytetem europarlamentu. W lutym posłowie do PE mają ustalić swoje stanowisko w sprawie ustawy o przejrzystości wynagrodzeń. Według nich, nałożenie na duże firmy obowiązku ujawniania większej ilości informacji na temat tego, ile płacą swoim pracownikom, może być użytecznym narzędziem w dążeniu do zrównania płac kobiet i mężczyzn wykonujących tę samą pracę.

Plany odbudowy

Eurodeputowani mają nadal spotykać się z Komisją Europejską, aby kontrolować postępy w realizacji planów odbudowy i upewnić się, że pieniądze pożyczone na szczeblu UE są „mądrze wydawane” przez kraje UE.

Migracja

Europosłowie z Komisji Wolności Obywatelskich pracowali nad poprawkami do wniosku Komisji Europejskiej z września 2020 r. w sprawie nowego paktu o migracji i azylu, który ma zharmonizować politykę migracyjną, azylową, integracyjną i zarządzania granicami w całej UE.

Dwa sprawozdania dotyczące podziału obciążeń związanych z rozpatrywaniem wniosków o azyl w UE oraz procedur na granicach zewnętrznych mają być poddane pod głosowanie posłów na wiosnę.

Wybór Przewodniczącego Parlamentu

Ponieważ Parlament zbliża się do połowy swojej kadencji, w styczniu 2022 r. europosłowie wybiorą przewodniczącego i wiceprzewodniczących na kolejne dwa i pół roku.

Komisje specjalne

Poza Komisjami ds. Sztucznej Inteligencji i Walki z Rakiem, dwie inne komisje specjalne kończą swoje prace w tym roku: Komisja śledcza ds. ochrony zwierząt w trakcie transportu zatwierdziła swoje sprawozdanie w grudniu; zostanie ono rozpatrzone przez wszystkich europosłów na początku tego roku. Z kolei Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji ma zaproponować na wiosnę środki przeciwdziałania dezinformacji i innym działaniom wymierzonym w unijną demokrację.

Europejski Rok Młodzieży

Rok 2022 to Europejski Rok Młodzieży. Parlament Europejski pomaga w przygotowaniu programu wydarzeń na ten roku; apelował o zaangażowanie w to również młodych ludzi.

Źródło: MediaRoom

Komentarze

Dodaj komentarz