Dzięki wsparciu marki GROHE w ramach kampanii „Make a Splash!”, LIXIL i UNICEF zapewniły dostęp do bezpiecznych rozwiązań wodno-sanitarnych w Nigerii i Indonezji

  • Należąca do LIXIL marka GROHE przekazała 1,2 mln euro zebranych w ramach kampanii pod hasłem „Obudź swoją energię” na rzecz działań partnerskich LIXIL i UNICEF
  • W samej Nigerii wkład ten pomoże ponad 1,75 mln ludzi uzyskać dostęp do lepszych urządzeń wodno-sanitarnych
  • W Indonezji efekt współpracy między LIXIL i UNICEF wzmocni rynek usług wodno-sanitarnych, aby zaoferować zwiększony dostęp do bezpiecznych urządzeń sanitarnych dla około 250 000 osób, zwłaszcza w społecznościach zamieszkujących peryferia miast. Liczba ta wzrośnie wraz ze skalą programu

Warszawa, listopad 2022 – Dostęp do czystych, bezpiecznych toalet lub możliwość umycia rąk to coś, co dla większości z nas wydaje się standardem higieny. Niestety 1,69 miliarda ludzi na całym świecie nie ma dostępu do podstawowych urządzeń sanitarnych. 496 milionów regularnie korzysta z „toalety” na zewnątrz[1], a 30% populacji świata nie ma w domu do dyspozycji urządzeń z bieżącą wodą oraz mydłem.

Globalne partnerstwo LIXIL i UNICEF w ramach inicjatywy „Make a Splash!” rozpoczęło się w 2018 roku. Łączy ono starania UNICEF w zakresie zwiększania dostępu do rozwiązań wodno-sanitarnych na świecie z technologią i doświadczeniem w tworzeniu prostych, ale innowacyjnych i przystępnych cenowo rozwiązań sanitarnych marki SATO, należącej do LIXIL. Efekty tego partnerstwa dotarły już do 2,9 milionów osób, a cała akcja rozszerzyła się w 2021 na 6 krajów. W tym na 3 najludniejsze państwa świata: Nigerię, Indonezję i Indie.

W zeszłym roku marka GROHE przeprowadziła kampanię pod hasłem „Obudź swoją energię” (ang. nazwa brzmiała „Energy for Life”). Objęła ona 13 krajów na terenie Europy, Bliskiego Wschodu oraz Północnej Afryki[2]. Założeniem było przekazanie wartości 1 € za każdy sprzedany prysznic lub baterię termostatyczną GROHE w ramach wsparcia akcji „Make a Splash!” będącej wspólną inicjatywą UNICEF i LIXIL. Łącznie zebrano 1,2 mln euro, które przeznaczono bezpośrednio na działania partnerskie, wspierające społeczności w Nigerii i Indonezji – krajach, w których ludzie cierpią z powodu braku dostępu do podstawowych oraz bezpiecznych urządzeń wodno-sanitarnych.

Wsparcie działań podnoszących warunki sanitarne w Nigerii

UNICEF szacuje, że prawie 77,8 mln ludzi w Nigerii korzysta z toalety na otwartej przestrzeni lub ma dostęp jedynie do mało zaawansowanych rozwiązań sanitarnych. W zeszłym roku akcja „Make a Splash!” rozszerzyła swój zasięg na Nigerię, gdzie rząd federalny ogłosił plany związane z rozwiązaniem problemu otwartej defekacji do 2025 roku. UNICEF będzie wspierał te wysiłki poprzez edukację społeczności, tworząc zapotrzebowanie na urządzenia sanitarne w gospodarstwach domowych. Ma to przynieść poprawę warunków higienicznych dla 1,5 miliona osób. Organizacja będzie również współpracowała z nigeryjskim rządem w celu wzmocnienia systemów optymalizujących zasięg rynków sanitarnych i ich rolę w zapewnieniu konsumentom dostępu do produktów oraz usług. Dzięki temu dodatkowe 250 000 osób będzie mogło korzystać z lepszych usług wodno-sanitarnych.

Opracowanie rozwiązań zapewniających dostęp do bezpiecznych usług sanitarnych w Indonezji

W Indonezji 80% gospodarstw domowych ma dostęp do podstawowych rozwiązań sanitarnych, ale mniej niż 1/10 korzysta z bezpiecznych urządzeń.[3] Działania podejmowane w ramach akcji „Make a Splash” w Indonezji posłużą jako katalizator zmian, by w rezultacie zwiększyć skalę korzystania z bezpiecznych usług poprzez rozwój odpowiednich rozwiązań oraz zaangażowanie sektora prywatnego. Wkład marki GROHE w inicjatywę wpłynie na poprawę jakości warunków wodno-sanitarnych nawet 250 000 ludzi. Wraz z dalszym testowaniem i zwiększaniem skali tego przedsięwzięcia, GROHE i UNICEF mają szansę zwiększyć dostęp do bezpiecznych rozwiązań sanitarnych dla jeszcze większej liczby Indonezyjczyków.

„W LIXIL jesteśmy dumni z naszego globalnego partnerstwa z UNICEF i kampanii GROHE „Obudź swoją energię”. Działania te mają natychmiastowy i długotrwały wpływ na jakość życia tysięcy osób w Nigerii i Indonezji, gdzie defekacja na zewnątrz oraz niepewne warunki sanitarne nadal są codziennością. Woda jest podstawą naszej działalności, a jako globalny lider w branży, dążymy do tego, by nasze działania były zgodne z 6. celem zrównoważonego rozwoju ONZ. Jesteśmy zobowiązani do dzielenia się naszą wiedzą i tworzenia warunków do dobrych zmian, aby dostęp do czystej wody i urządzeń sanitarnych stały się rzeczywistością dla każdego i wszędzie” – mówi Jonas Brennwald, Leader LIXIL EMENA.

„Poprawa warunków sanitarnych i higieny jest ważna, zwłaszcza dla dzieci w Nigerii. Zmniejsza to ryzyko chorób, które mogą negatywnie wpłynąć na ich ogólne samopoczucie, naukę i rozwój. W UNICEF jesteśmy wdzięczni, że wsparcie marki GROHE. Nie tylko pomoże nam ułatwić dostęp do bezpiecznych rozwiązań sanitarnych dla większej ilości dzieci i rodzin, ale także wspomoże misję uwolnienia Nigerii od problemów związanych z defekacją na zewnątrz” – podkreśla Jane Bevan, Chief of WASH, UNICEF Nigeria.

„Ułatwienie dostępu do usług sanitarnych poprzez zwiększenie ich dostępności oraz przystępności może uratować życie wielu dzieci, pozytywnie wpływając na ich zdrowie, edukację i możliwości ekonomiczne” – mówi Maniza Zaman, przedstawicielka UNICEF w Indonezji. „Nasza współpraca z GROHE i LIXIL połączy partnerów rządowych, przedsiębiorców, dostawców i instytucje finansowe, aby pomóc przyspieszyć dostęp do bezpiecznie zarządzanych urządzeń sanitarnych dla milionów ludzi, co pozwoli znacznie większej liczbie dzieci żyć oraz rozwijać się w czystym i zdrowym środowisku”.

Dowiedz się więcej o tym, jak GROHE wspiera akcję „Make a Splash!” na dedykowanej stronie GROHE.

UNICEF nie promuje żadnej firmy, marki, produktu ani usługi.
 


[1] Data from WHO and UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply, Sanitation and Hygiene.

[2] Kampania odbywała się od maja do sierpnia 2021 roku w Austrii, Belgii, Danii, Egipcie, Francji, Niemczech, Włoszech, Maroku, Holandii, Polsce, Rosji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

[3] National Bureau of Statistics and National Development Planning Ministry, 2022.

Źródło: NewSeria

Komentarze

Dodaj komentarz